Kort om arbeidsgiver

Seksjon for ortopedi har ledig en fast stilling som LIS3, samt en LIS3-prosjektstilling på ett år med mulighet for forlengelse . Tiltredelse etter avtale.
Ved interne ansettelser vil det kunne bli ledig ytterligere vikariat som LIS3.

Seksjonen i Skien har per nå 8 overlegestillinger og 8 LIS3-stillinger. Vi øker nå til 9-delt vakt i LIS3-sjiktet i Skien og lyser derfor ut en fast LIS3-stilling.                               Kirurgi på inneliggende pasienter gjøres i Skien. Det utføres ca 1400 ortopediske inngrep i Skien pr. år med en høy andel av øyeblikkelig hjelp. Ortopedisk sengepost har
23 senger.I Porsgrunn utfører seksjonen ca 800 dagkirurgiske inngrep og ca 14000 polikliniske konsultasjoner pr. år.
Arbeidssted er for tiden sykehuset i Skien/Porsgrunn, men rotasjon kan medføre arbeid ved andre lokasjoner.

I tillegg oppretter vi en LIS3 stilling som ledd i å utvikle det ortopediske tilbudet ved Notodden sykehus. Stillingen er en fullverdig utdanningsstilling innen ortopedi, og vil ligge under seksjonsleder ved ortopedisk seksjon i Skien. Det vil måtte påregnes rotasjon mellom sykehusene for å oppnå fullverdig utdanning innen ortopedi. Stillingen lyses ut for ett år, men med mulighet for forlengelse. Seksjonen på Notodden har et bredt tilbud innen ortopedi med 4 overlege-årsverk. Der er 24 timers akutt-tilbud innen ortopedi for deler av fylket.  

 

Arbeidsoppgaver

 • Vakthavende LIS går 9-delt vekt med delt vaktdøgn i Skien.
 • Seksjonen i har bred ortopedisk drift. Høy og velfungerende arthroscopiaktivitet, protese- og ryggkirurgi. Høy aktivitet innen øyeblikkelig hjelp.
 • Ortopedisk LIS3 er aktiv medlem av traumeteam i Skien 
 • Sengepost og inneliggende ortopedi i Skien.
 • Dagkirurgi og poliklinikk i Porsgrunn.
 • LIS på Notodden vil delta i vakt på Notodden, og ortopedisk drift der med elektiv kirurgi og øyeblikkelig hjelp-ortopedi. 

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste eller tilsvarende som er godkjent i Norge.
 • Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurdering.
 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Vennligst oppgi 2 referanser, hvorav en skal være siste arbeidsgiver.

Personlige egenskaper

 • Du bør være engasjert og ha god evne til kommunikasjon både med pasienter og pårørende, kolleger og samarbeidspartnere internt på sykehuset og eksternt.

Vi tilbyr

 • Dyktige kolleger og godt arbeidsmiljø.
 • Oppfølging, veiledning og obligatoriske kurs.
 • Vaktordning etter gjeldende tjenesteplan.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Hilde Apold
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95877179
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon ortopedi, Sykehuset Telemark HF
er for tiden
3710 Skien
Søk på stillingen