Kort om arbeidsgiver
Ønskjer du å oppleve fagleg utvikling på Sunnmøre? Er naturskjønne omgjevnadar og det å vere ein del av eit godt kollegium noko for deg?

Sykkylven kommune søkjer etter spesialist i allmennmedisin eller lege i spesialisering i allmennmedisin. Stillinga er fast løna.

Om legekontoret:
Sykkylven Legetenester AS er ein triveleg legepraksis med høgt fagleg nivå. Kollegaene skildrar eit godt samarbeid og hyggeleg, inkluderande kollegium. Ved Sykkylven Legetenester AS er det for tida 6 legestillingar, 1 LIS1 lege og hjelpepersonell (sjukepleiar, helsesekretær, labratoriepersonell).

Om stillinga
  • Listestorleik er p.t. 1000 pasientar
  • Fast løn etter avtale
  • Moglegheit for opptening av bonus
  • Eventuelt arbeid på legevakt vert løna etter eigne satsar
Kommunen kan tilby eit mangfald av opplevingar i naturen heile året, men også aktivitetar på andre områder for ein kvar smak.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sykkylven kommune
Kontaktperson
Navn: Margit Aure Overå
Tittel: kommunalsjef
Telefon: 91898751
E-post: margit.aure.overa@sykkylven.kommune.no
Arbeidssted
Sykkylven Legetjenester AS
Haugbukta 20
6230 SYKKYLVEN