Kort om arbeidsgiver

BUPA i Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske
avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner i
Viken, deler av Vestfold og Telemark fylke. Drammen BUP er en av 5 poliklinikker
i avdelingen, og har ca. 40 fagstillinger fordelt på 3 team. Poliklinikken
betjener ca. 30.000 barn og unge i opptaksområdet. Det er utstrakt
samarbeid med 1.linjetjenesten, øvrige enheter i BUPA og barne- og
ungdomsavdelingen i Drammen. Drammen BUP utvider nå til 6 overlegestillinger og
har 3 LIS stillinger.  

Arbeidsoppgaver

 • Oppgavene for barnepsykiater er varierte og faglig utfordrende i et fagmiljø som legger vekt på hele bredden i faget og en forståelse av barn og unges psykiske vansker ut i fra en bio-psyko-sosial modell
 • Utredning, diagnostisering og behandling, inkludert medikamentell behandling
 • Veiledning til lege i spesialisering
 • Deltakelse i internt tverrfaglig samarbeid, samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat
 • Deltakelse i avdelingens vaktordning avtales nærmere ved ansettelse.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Lege i spesialisering med kort tid igjen til å bli spesialist i barne – og ungdomspsykiatri kan også søke
 • Fleksibel og med gode samarbeidsevner
 • Evne til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Førerkort klasse B
 • Politiattest må fremlegges ved tilsettelse

Vi tilbyr

 • Et aktivt og solid legemiljø i avdelingen bestående av 34 legespesialister i barne- og ungdomspsykiatri og 13 leger i spesialisering. Regelmessige legemøter og god kollegial støtte. Det er flere overleger med Phd og vi har også overleger som er godkjente psykoterapiveiledere. Det er egen forsknings- og utviklingsenhet ved Klinikk for psykisk helse og rus
 • En aktiv velferdsforening med ulike sosiale tilbud og muligheter for ferieleiligheter i inn og utland
 • Konkurransedyktig betingelser

 

For nærmere opplysninger kontaktes konst. Seksjonsleder Drammen BUP Torun Valø Balchen, telefon  906 60 985 og  avd. overlege Cathrine Kjekstad, telefon 959 20 802

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Cathrine Kjekstad
Tittel: Overlege
Telefon: 95920802
Navn: Torun M. Valø Balchen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90660985
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Drammen BUP
Rådhusgata 33
3019 DRAMMEN