Kort om arbeidsgiver

Søndre Oslo DPS er ett av to distriktpsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern. Vårt opptaksområde er bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med til sammen 140 000 innbyggere. Avdelingen har tverrfaglig sammensatt fagmiljø med 140 faste stillinger. DPSet har følgende seksjoner: Døgnseksjon, seksjon for rus og psykose og allmenpsykiatrisk seksjon. Allmennpsykiatrisk seksjon har noen spesialfunksjoner slik som DBT-behandling, 4-dagers behandling for angstlidelser (B4DT) og satsing på traumebehandling med innføring av behandlingsmetodene EMDR og CT-PTSD. Vi tilbyr også metakognitiv gruppebehandling for tilbakevendende depresjon (MCT) og kultursensitiv gruppe ved traumelidelser basert på Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Avdelingen har fordypningsområde i transkulturell psykiatri for LIS-leger. Søndre Oslo DPS er samlokalisert med Barne- og ungdomspsykiatri og Ruspoliklinikk i moderne lokaler på Mortensrud. Allmennpsykiatrisk seksjon består av en gruppepoliklinikk, tre allmennpsykiatriske poliklinikker Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med et tilhørende akutteam. 

Det er en nyopprettet stilling for overlege, spesialist i psykiatri, i vårt akutteam. Akutteamet har god spesialistdekning med to overleger og en psykologspesialist i tillegg til to psykologer, 2 spesialsykepleiere og 2 sosionomer. Tiltredelse 01.09.20 eller etter avtale. Leger mot slutten av spesialisering innen fagfeltet kan også søke. Vi ønsker en overlege som vil være med å prege fremtidens DPS-tilbud i storbyen. Overlegestillingen er tilknyttet Akutteamet i Allmennpsykiatrisk poliklinikk Østensjø, Allmennpsykiatrisk seksjon. Akutteamet tilbyr spesialisthelsetjenester i akutte psykiske kriser for pasienter i aldersgruppen 18 til 65 år. Vi benytter DIPS journalsystem.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering av akutthenvisninger og prioritering iht. prioriteringsveilederen (triage)
 • Innkomstsamtaler med kartlegging og vurdering av psykiske lidelser og avklaring av somatisk tilstand 
 • Korttidsbehandling i akutte psykiske kriser med inntil 4 konsultasjoner
 • Medikamentell behandling
 • Tvungne legeundersøkelser, noe TPH-ansvar og andre spesialistoppgaver
 • Noe ambulant virksomhet 
 • Samarbeid med fastleger og øvrig førstelinjetjeneste
 • Arbeid i tverrfaglig team
 • Vurderingssamtaler ved henvisninger til allmennpoliklinikkene
 • Veiledning og undervisning
 • Mulighet for deltagelse i 14-delt bakvaktsordning på døgnseksjonen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Godkjenning som spesialist i psykiatri/lege mot slutten av spesialisering i voksenpsykiatri 
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Kunnskap om EPJ og andre fagsystemer 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Evnen til å arbeide målrettet 
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Like varierte utfordringer
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig utvikling med mulighet for å delta i noe spesialisert elektiv behandling (som EMDR, 4-dagersbehandling, DBT) 
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Fleksitidsordning
 • Godt arbeidsmiljø
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: May Kristin Øverby
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 23023000
Navn: Yngvil Nordenson
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 23023000
Arbeidssted
Akutteamet, Allmennpsykiatrisk poliklinikk Østensjø
Helga Vaneks vei 6
1281 Oslo
Søk på stillingen