Kort om arbeidsgiver
Det søkes etter fastlegevikar til et 100 % vikariat ved Fjordbyen Legesenter AS i Vikersund i Modum kommune for ett år
og tre måneder, i perioden 1. oktober 2020 til og med 31. desember 2021.

Om Fjordbyen Legesenter
Legesenteret flyttet inn i helt nye lyse romslige lokaler i juni 2019, og er en gruppepraksis på fire fastlegehjemler med
fem leger. Nært samarbeid med fysio- og manuellterapeuter i tilstøtende lokaler til stor gjensidig nytte. Kommunen har
en godt utbygd hjemmetjeneste, psykiatrisk tjeneste med Rask psykisk helsehjelp og en meget velfungerende og godt
utviklet Frisklivssentral.
Listestørrelse 950. Gode inntjeningsmuligheter.
Legevakt ved Ringerike Interkommunale legevakt, vaktfordeling etter ønske.
System X journalsystem, fullt utstyrt legekontor med EKG, spirometri, 24 t BT, egne undersøkelsesrom, velutstyrt
laboratorium. Erfarent støttepersonell og kollegialt arbeidsmiljø. Kontoret har utviklet gode smittevernrutiner i
forbindelse med covid-19-pandemien.

Kvalifikasjoner
- Norsk autorisasjon
- Fullført LIS 1/turnus
- Beherske norsk godt muntlig og skriftlig
- Ansvarsbevisst
- Gode kommunikasjonsevner
- Selvstendig og lærevillig

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt med hjemmelsinnehaver på e-post (for tiden i foreldrepermisjon)
E-post: mariannessandberg@gmail.com
Spørsmål kan eventuelt rettes til:
Beate Smetbak, Kommuneoverlege, mobil 408 08 991
E-post: beate.smetbak@modum.kommune.no

Arbeidssted
Fjordbyen Legesenter AS
Strandpromenaden 1
3370 VIKERSUND
Telefon: 406 01 416

Søknad
Modum kommune benytter elektronisk søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt Servicetorget på telefon
32789300. Attester og vitnemål fremlegges ved intervju, disse vil ikke bli returnert.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Modum kommune
Arbeidssted
Strandpromenaden 1
3370 VIKERSUND