Kort om arbeidsgiver

Ved døgnenheten i Tana er det ledig fast stilling som psykiater.

Døgnenheten Tana, Psykisk Helsevern for voksne, har 10 sengeplasser.

Enheten har et tverrfaglig sammensatt personale samt et aktivt og dynamisk miljø. Vi samarbeider med kommunehelsetjenesten, andre instanser i spesialisthelsetjenesten samt innad i DPS’et og klinikken (Klinikk Kirkenes)

DPS Øst-Finnmark, Avdeling for Psykisk Helsevern og rus gir tilbud til pasienter i Øst Finnmark. Avdelingen som Døgnenheten er en del av, inneholder også enhetene VPP i Tana, VPP i Kirkenes samt BUP i Kirkenes.

Døgnenheten gir tilbud til pasienter med ulik problematikk som bl.a. angstlidelser, depresjoner, avhengighetsproblematikk, personlighetsforstyrrelser og psykoser.
Dette er en åpen miljøterapeutisk avdeling som driver med diagnostikk, behandling og evaluering. Avdelingen innehar erfarent og kompetent spesialisert personale, inkludert psykolog, sosionomer, sykepleiere,vernepleiere og ergoterapeuter. Vi samarbeider også nært med Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Døgnenheten ligger i et større helsesenter med fastleger, laboratorium, helsesøster, jordmor, tannlege, vi har kantine på huset og treningssenter like ved.

Stedet er kommunesenteret Tanabru, ved Tanaelva, på høyden mellom Tanafjorden og Varangerfjorden.


DPS Øst-Finnmark, Avdeling for Psykisk Helsevern og rus, som Døgnenheten er en del av, inneholder også  enhetene VPP Tana, VPP Kirkenes og BUP Kirkenes.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdere innleggelser etter søknad fra fastleger, legevakt og VPPene.
 • Gi videre behandling etter akutte innleggelser ved UNN
 • Meget varierte og interessante oppgaver med et bredt sykdoms-spekter
 • I et samisk område, med grensebefolkning til Russland og Finland. 
 • Psykodynamisk og kognitiv terapi, i samhandling med miljøterapi
 • Med-ansvarlig for oppfølging og veiledning av LIS

Kvalifikasjoner

 • Døgnenheten trenger en psykiater til med brede allmennpsykiatriske kunnskaper. Du må beherske både akutt-psykiatri med psykose-lidelser og suicidaltrusler, og behandlingsforløp for personlighetsforstyrrelser, rus-lidelser, tilknytningsforstyrrelser og innsiktsrettet terapi, samt kunne delta i behandlingsforløp.
 • Du må forstå miljøterapi. Samfunnpsykiatrisk- og sosialpsykiatrisk kunnskap og forståelse er det god bruk for. Forståelse/analyse av gruppeprosesser er en klar fordel. Likevel trenger du ikke være verdensmester. Du må bare kunne bruke tilgjengelige midler (kolleger, data, bøker, kurs o.s.v.) til å finne den kunnskapen du trenger og dele den raust med dine medarbeidere. De har også mye å lære bort og bidra med. Veiledning og undervisning er en del av jobben.
 • Vi håper du er like interessert i- og nysgjerrig på å lære om mangfoldet i vår kultur her i nord.
 • Finnmark er et mini-Norge med fiskevær, dype skoger, fjellvidder, store elver, fjorder, landsbygd og havstrekninger. Folk lever under mange slags natur- og livs-betingelser, og det setter et viktig preg på dem og gir ulike betingelser for å skape seg et godt liv. Du må være med å tilpasse behandlingen den virkeligheten den enkelte lever i.
 • Vi prøver hele tiden å være med på å utvikle den psykiatriske helsetjenesten både innad og gjennom å delta i planlegging og eventuelle endringer i større sammenhenger.
 • Uteaktiviteter og bruk av naturen er sentralt for vår behandling og det er fint hvis du kan dele entusiasmen for dette.
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarks sykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en åpen, vennlig person med ro og sindighet, som også kan vise handlekraft og ta avgjørelser raskt hvis nødvendig. Gode samarbeidsevner både innad i enheten og avdelingen, og ut mot kommunene og Finnmarks sykehuset er nødvendig.
 • Vi liker å snakke sammen både for å samkjøre avdelingen og for å ha et tillitsfullt og realt forhold til hverandre. I dette må du være inkludert og finne din plass. Som overlege er du helt sentral i samhold og trygghet i arbeidet på avdelingen. Vi har omsorg for hverandre og godt humør og gleder oss til å dele det med deg.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Fantastisk natur med blant annet Europas beste lakseelv, ideelt for friluftsliv både på vidda og fjorden.
 • Et spennende og svært sosialt lokalmiljø, med et variert og godt kulturtilbud.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Finnmarkssykehuset er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass
 • Betaling av reise- og flytteutgifter dersom du må flytte for å begynne hos oss
 • Mulighet for Finnmarksavtale for overleger i Finnmarkssykehuset(særavtale)
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Tone Orvik Kollstrøm
Tittel: Enhetsleder
Telefon: (+47) 94117696
Arbeidssted
Døgnenheten Tana, Klinikk Kirkenes, Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Helsestien 34
9845 Tana