Kort om arbeidsgiver
Hjemmelen ved Triangel legesenter lyses ut som selvstendig næringsdrivende, men ønsker du heller å starte hos oss med fast lønn eller som vikar er du også velkommen til å søke.

Stjørdal kommune har i 2019 vedtatt en fastlegegaranti som utløser et tilskudd på kr 400.000 til den som kjøper hjemmelen.

Arbeidsoppgaver
 • Listestørrelse 1200 pasienter pr i dag.
 • Kommunalt allmennlegearbeid må påregnes, inntil 7,5 time pr uke. 
 • Det kreves deltagelse i Værnesregionen legevakt. Interkommunal legevakt for 4 kommuner og har i dag 24-delt vakt. 
Kvalifikasjoner
 • Søkere må ha gyldig norsk autorisasjon og godkjent LIS 1.
 • Det kreves at legen er eller forplikter seg til å bli spesialist i allmennmedisin.
 • Godkjent kurs i akuttmedisin og bruk av nødnett/radio kreves. Ved behov for nevnte kurs ytes økonomisk tilskudd.
 • Gode norskkunnskaper, både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig. 
Personlige egenskaper
 • Vi søker deg som har lyst til å være med å bidra i et allerede vel drevet legekontor, og som er glad i mennesker og har lyst til å være fastlege for innbyggere i Stjørdal. Ditt bidrag betyr mye for både kolleger og pasienter. Personlig egnethet og evne til å gå inn i et allerede godt fellesskap vil bli vektlagt. 
 • Det kreves referanser fra tidligere arbeidsforhold. 
Annet
 • Tildeling skjer etter gjeldende forskrifter og avtaler.
 • Fastlegen skal følge de vilkårene som går frem av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og andre lokale føringer.
 • Den som ansettes plikter å holde seg til kontorets internavtale.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stjørdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Unni Røkke
Tittel: Avdelingsleder Helse
Telefon: 93059413
E-post: unni.rokke@stjordal.kommune.no
Navn: Tone Ringen
Tittel: Fastlege
Telefon: 41310042
E-post: tocari@hotmail.com
Arbeidssted
Triangel legesenter
Parkeveien 1a
7500 STJØRDAL