Kort om arbeidsgiver
Det gis basistilskudd tilsvarende totalt 1000 listepasienter pr. hjemmel.
Det overføres ca 300 pasienter fra annen liste til hver hjemmel.  I tillegg gis det basistilskudd tilsvarende 700 pasienter pr hjemmel. Basistilskudd trappes ned over to år.
 
Det er ledig kontorplass for begge hjemlene ved Farsund Legesenter.  
Tiltredelse etter avtale.
 
Offentlige oppgaver må påregnes. Tildeling skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Kvalifikasjoner
 •  Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 •  Spesialitet i allmennmedisin evt. planlagt eller påbegynt
 •  Må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 •  Relevant praksis er ønskelig
 •  Må kunne beherske og ha forståelse for bruk av IKT generelt
Personlige egenskaper som vektlegges
 •  Evner og ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon med  brukere, pårørende, kolleger og andre samarbeidspartnere
 •  Evner og ferdigheter til å kunne bidra positivt inn i endringsprosesser
 •  Evne til å ta initiativ, være strukturert og arbeide selvstendig
 •  Evne til å være løsningsorientert og fleksibel
 •  Evne til å være resultatorientert
 •  Bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet
I tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven vil det bli krevd politiattest av de som får hjemlene.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunalsjef Anne-Margrethe T. Johnsen på tlf 38 38 20 00. For nærmere orientering om Farsund legesenter kontakt fastlege Johannes Maubach på tlf 99165412
eller mail: johannesmaubach1983@gmail.com.

Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer tas med ved innkallelse til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste)
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Farsund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne-Margrethe T. Johnsen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 38 38 20 00
E-post: anne-margrethe.johnsen@farsund.kommune.no
Navn: Johannes Maubach
Tittel: Fastlege
Telefon: 99165412
E-post: johannesmaubach1983@gmail.com
Arbeidssted
Barbros gate
4550 FARSUND