Kort om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i
Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i
Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved
Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen
psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Agder.

Avdelingen har enheter lokalisert i Arendal og Kristiansand som er delt inn i
tre tverrgående seksjoner:

- seksjon for psykose, sikkerhetspsykiatri, og spesialisert spiseforstyrrelse (PS).

- seksjon for øyeblikkelig hjelp/akuttpsykiatri, og alderspsykiatri (AA).
- seksjon for voksenhabilitering (HAVO).

Akuttenhetene 6.1 og 6.2 er to av fire enheter i PSA som har hovedansvaret for øyeblikkelig hjelp til voksne med
psykiske lidelser. Samt ansvar for øyeblikkelig hjelp ved rus-tilstander og overfor barn og ungdom på kveld, natt og i helg. Begge enhetene er lokalisert i
Kristiansand og har til sammen 23 senger. 
 
Arbeidssted vil være på Eg Kristiansand fram til "Nybygg psykisk helse" er klar til innflytting våren 2023. Sykehusavdelingen vil da bestå av 8 enheter hvorav 7 enheter for voksne og en
for barn og unge. Tilbudet skal være i tråd med Agders befolkning sitt behov
for psykiatri, være et bærekraftig og moderne sykehus preget av høy faglig
kompetanse.
 
Psykiatrisk sykehusavdeling ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og oppfordrer derfor alle
som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, eller etnisk
bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling.
 • Veiledning ovenfor andre ansatte, primærhelsetjenesten og kommunalt tiltaksapparat.
 • Deltakelse i vaktordning.
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt.
 • Lederteamet ved enheten består av enhetsleder, overlege og psykolgspesialist.

Kvalifikasjoner

 • Psykiater.
 • Klinisk erfaring innen psykiatri.  
 • Kjennskap til norsk regel- og lovverk.
 • Erfaring fra veiledning av leger i spesialisering. Medansvar for faglig utvikling av teamet.   
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.         

Personlige egenskaper

 
 • Ansvarsbevisst.
 • Selvstendig. 
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Trives med å jobbe tverrfaglig, gode samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide målrettet og strukturert med arbeidsoppgaver.
 • Evne til å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner.
 • Gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Høyt faglig nivå.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Utfordrende og variert arbeid.
 • Nye lokaler fra våren 2023.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Linda Esperaas
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 93869494
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen