Kort om arbeidsgiver
Vi søker derfor etter en ny kollega. Vi har ledig overlegestilling med tiltredelse snarest / etter avtale.

I avdeling ReHabilitering jobber vi tverrfaglig med voksne som har fått ervervede skader (rehabilitering) eller som har tidlig/medfødte skader (habilitering). I tillegg til enheten Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), har avdelingen en døgnenhet for fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) med 8 senger. Videre har vi enhet ambulant rehabiliteringsteam (ART), enhet voksenhabilitering (HAVO), og enhet for klinisk servicefunksjoner (KSF). Vi driver også poliklinisk, der aktuelle team settes sammen etter behovet til den enkelte pasienten. Fra 2020 er vi i gang med HelseIArbeid.

HAVO er tverrfaglig sammensatt og utgjør et team som både jobber poliklinisk og ambulant i hele Finnmark. Pasientgruppen har sammensatte kognitive og medisinske lidelser der vi utfører medisinsk-psykologisk diagnostikk i form av tverrfaglig utredning, tiltaksutvikling og behandling. En viktig del av arbeidet er rådgivning og veiledning til pasienter, pårørende og ansatte i kommunene og øvrige deler av spesialisthelsetjenesten. 

I avdelingen har vi fra før 2 overleger i fysikalskmedisin og rehabilitering, 1 overlege i nevrologi, 2 LIS 3, flere psykologer/nevropsykologer, fysio- og ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog, synspedagog, logoped, familieterapeut, vernepleiere og syke- og hjelpepleiere. De fleste av våre ansatte har videreutdanninger eller annen form for spesialisering. Avdelingen er foretaksovergripende, og får derfor pasienter henvist fra hele Finnmark.

Les mer på:
https://www.jobbifinnmarkssykehuset.no/helsepersonell/lege/overlege/431010.html?utm_source=legejobber.no&utm_medium=Niche&utm_campaign=431009
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Avdeling ReHabilitering, Klinikk Kirkenes
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Kristiansen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 78975418
E-post: Hilde.Margrete.Kristiansen@finnmarkssykehuset.no
Navn: Kari Beate Engseth
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 41645014
E-post: kari.beate.engseth@finnmarkssykehuset.no
Arbeidssted
Kirkenes
Skytterhusfjellet
9900 KIRKENES
Søk på stillingen