Kort om arbeidsgiver

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid.

Poliklinikk i Arendal har følgende stillinger ledige:

2 x 100 % stilling vikariat for lege i spesialisering. Vikariatene har ett års varighet. Med mulighet for forlengelse.

Tiltredelse etter avtale. 

Spesialitet: Barne- og ungdomspsykiatri.
Hele spesialiseringen vil bli gjennomført ved Sørlandet sykehus.

Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt og består i dag av 24,5 årsverk. Enheten tilbyr polikliniske spesialisthelsetjenester innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge og samarbeider tett med andre enheter i ABUP og resten av helseforetaket. I tillegg er det et nært samarbeid med førstelinjetjenesten. Poliklinikken er delt opp i 3 team som har ansvar for hvert sitt geografiske området i Aust-Agder: Team Arendal, Team vest og Team øst. Enheten har en klar nettverksorientert profil og jobber tett med foresatte, barnevernstjenester, BUFetat, skoler, fastleger og andre aktuelle aktører.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Ta kontakt for mer informasjon.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn, ungdom og familier innenfor fagområdet psykisk helsevern for barn og unge
 • Veiledning til foreldre og samarbeidspartnere
 • Tett samarbeid med førstelinjetjenesten, skole/PPT, Barnevernstjeneste, BUFetat  og spesialisthelsetjenesten 
 • Muligheter for arenafleksibelt og ambulant arbeid 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Kvalifisert til å begynne på LIS3  
 • Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
  Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster 
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et trivelig arbeidsmiljø  
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling 
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Lars Krogh-Stea
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 918 64 811
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Poliklinikk Arendal
Klinkenberg 4B
4838 Arendal
Søk på stillingen