Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har ansvaret for poliklinisk tilbud, døgntilbud og akutt ambulant tilbud til barn og ungdom i aldersgruppen 0-18 år. Avdelingens hovedoppgave er å kartlegge, diagnostisere, gi råd/veiledning og behandler barn/ungdom og deres familier. 

Akuttambulant Ungdomsteam, AAUT, er tverrfaglig sammensatt og består av 9 fagstillinger, samt en merkantil . Vi jobber primært med ungdom i alderen 13-18 år som står i akutte kriser av alvorlig psykisk karakter. Dette kan eksempelvis være suicidalitetsproblematikk, alvorlige depresjoner, psykoser, eller andre typer krisereaksjoner. I nye saker, og ved hjemmebesøk, jobber vi vanligvis to og to sammen. Vi er inne i saken inntil den akutte psykiske krisen er håndtert slik at ungdommen kan nyttiggjøre seg poliklinisk behandling, eller overføres 1.linjen. 
I AAUT har vi nå et ledig 1 års vikariat, med mulighet for forlengelse, som overlege med spesialisering i psykiatri/psykologspesialist

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging og vurderinger vedrørende suicidalitet eller andre typer akutte psykiske krisetilstander.
 • Iverksette kriseintervensjoner/behandling/videre tiltak i samråd med ungdom/familie/institusjon.
 • Medisinskfaglige oppgaver 
 • Samarbeid og veiledning av familie, skole, barnevern etc., samt internt samarbeid med poliklinikker, sengeposter etc.
 • Veiledning av enkelte barnevernsinstitusjoner.
 • Veiledning og opplæring av nyansatte/studenter. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege med spesialisering i psykiatri/psykologspesialist. Leger som snart er ferdige med sin spesialisering kan også søke.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, avvike om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Relevant erfaring fra akuttpsykiatri er en fordel. Her menes det at det ønskes selvstendig erfaring i å håndtere akuttpsykiatriske oppgaver,- både når det gjelder kartlegging/vurdering/akuttiltak/behandling,- ikke kun ha veiledet i slike oppgaver.  
 • Erfaring i å veilede kolleger, familier og samarbeidsparter er også en fordel.
 • Kjennskap/interesse for Dialektisk Atferdsterapi (DBT) i behandling av mer vedvarende suicidalitetsproblematikk er ønskelig, men ingen betingelse. 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter vektlegges.
 • Selvstendighet- ha evnen til å arbeide målrettet på egenhånd 
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Tilpasningsdyktig og samarbeidorientert
 • Løsningorientert, samt kunne sluttføre oppgaver
 • Evne/vilje til å kunne omstille seg raskt, være forberedt på ofte raskt omskiftende problemstillinger
 • Fleksibilitet til å kunne håndtere variasjon i arbeidsmengde og arbeidsområde  

Vi tilbyr

 • Et godt og dynamisk arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Veiledning og internundervisning
 • Klinikken har et stort og spennende fagmiljø innenfor de fleste behandlingsretninger
 • Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet 
 • Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon og har fordypningsgrupper inne flere fagområder
  Interne/eksterne kurs 
 • Avlønning i henhold til gjeldende overenskomst
 • Gode velferdsordninger som bla. turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Melissa Anfinnsen Ramsland
Tittel: Leder/fagleder
Telefon: 93460242
Arbeidssted
Akutt ambulant ungdomsteam, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Block Thorsensgate 25
4308 Stavanger