Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i  Moss har ledig 100 % fast stilling for overlege i barne- og ungdomspsykiatri.


BUPP Moss har områdeansvar for kommunene Moss, Vestby, Våler og Råde. Vi har 25 fagstillinger, hvorav 3 stillinger for overlege i barne- og ungdomspsykiatri og 1 stilling for LIS. Seksjonen er plassert på Sykehuset i Moss, og er lett tilgjengelig med bil fra E6 med gode parkeringsmuligheter, samt tilgjengelig med både tog og buss, og har trygg sykkelparkering. Mossedistriktet har god beliggenhet i forhold til friluftsområder med både sjø og skog, men samtidig nærhet til Oslo. Kunst og kafeer finnes i vakre herregårdslandskap.

BUPP Moss er en del av avdeling BUP/HABBU ved Sykehuste Østfold som består av 5 poliklinikker i Moss, Askim, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden, ungdomspsykiatrisk seksjon på Kalnes, og dag/døgn-avdeling samt fylkesdekkende poliklinikk på Åsebråten barnepsykiatriske klinikk i Fredrikstad. Barne- og ungdomshabiliteringen er organisert i samme avdeling. 

Poliklinikken har aktivt fokus på å utvikle samhandling og samarbeid med kommunale tjenester for barn og unge. Vi har prosjekt "Inntak ute i kommune" i samarbeid med Moss kommune, hvor man blandt annet fokuserer på kontakt med fastleger i forbindelse med henvisning til BUPP.

Vi tilstreber å ha oppdatert kunnskap innenfor barne- og ungdomspsykiatri. Lege og andre behandlere deltar bl.a. i kursing innenfor FBT for spiseforstyrrelser, TF-CBT behandling for traumer og IGA gruppeterapi for ungdom. BUPP/HABBU har ansvar for BUP-dagene i 2021.

Poliklinikken er organisert i 4 tverrfaglige team hvor man ukentlig drøfter utredninger, og vurderer diagnose og behandlingsplaner. Vi har sped- og småbarnsteam, team som arbeider med spiseforstyrrelser og nevropsykiatrisk team som ledes av nevropsykolog. Det er etablert egen forskningsgruppe i avdelingen.

Legene har egne ukentlige møter på poliklinikken og har månedlige møter med legegruppen i avdeling BUP på Åsebråten barnepsykiastriske klinikk i Fredrikstad. Overlegene har også noe ansvar for undervisning av LIS i avdelingen. 

Vi forventer at du tilstreber et høyt faglig nivå, med forankring i kunnskapsbasert utredning og behandling og ønsker å bidra i kvalitet- og fagutvikling. 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke
å bli oppført på søkerlisten. 
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å
dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk, og behandling av barn og ungdom i alderen 0-18 år i henhold til nasjonale retningslinjer, pakkeforløp og gjeldende lovverk
 • Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter og deres familier
 • Veiledning av LIS
 • Deltakelse i tverrfaglig internt samarbeid under utredning og behandling
 • Deltakelse i tverrfaglige team for diagnostisering, behandlingsplaner og evalueringer av behandling
 • Mulighet for undervisning internt og eksternt 
 • Deltakelse i fag- og kompetanseutvikling på seksjonen og i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Erfaring fra arbeid i med barn og unge i spesialisthelsetjenesten 
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt
 • Personlig egnethet
 • LIS som har kort tid igjen til å bli spesialist i barne- og ungdomspsykiatri kan søke 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til fleksibilitet
 • Interesse for både individuelt arbeid og arbeid sammen med andre
 • Evne til å skape trivsel i en travel arbeidshverdag
 • Respekt for andre yrkesgrupper, og evne til å se verdien av samarbeid for best mulig pasientbehandling og forståelse

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende stilling i et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse 
 • En hyggelig arbeidsplass med en dynamsik medarbeidergruppe som har høy faglighet og kontinuitet
 • Et godt tverrfaglig miljø hvor man jobber sammen for å gi våre brukere best mulig hjelp 
 • Aktiv legegruppe på BUPP Moss og faste møter i legegruppen i avdelingen
 • Gode velferdsordninger med blandt annet peronalhyttter 
 • God pensjonsordning gjennom KLP
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Britt Guri Robertsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 69869600
Navn: Jorunn Thue Hansen
Tittel: Overlege
Telefon: 69 86 96 00
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Moss
Peer Gynts vei 84 A, Inngang D
1535 Moss
Søk på stillingen