Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Det er ledig et 3 årig vikariat i 50% stilling som universitetslektor i grunnutdanningen i medisin ved Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo. Undervisningen vil hovedsakelig være i modul 1 og modul 7 og ha hovedvekt på undervisning i epidemiologi og forebyggende medisin. Arbeidsoppgaver kan være planlegging av undervisning, bistå i forelesninger og seminarer, gruppelærer og eksamensoppgaver. Det kan også være aktuelt å bidra i annen undervisning ved Institutt for helse og samfunn. Stillingen kan kombineres med en 50 % stilling som forsker, se kunngjøring.

Mer om stillingen
Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning , 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon.  Innenfor din normale arbeidsplikt og faglige kompetanse kan du også bli pålagt arbeid utenfor din avdeling. Særlig aktuelt er undervisning på et emne i epidemiologi ved bachelorutdanningen i helseledelse og helseøkonomi
Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.


Kvalifikasjonskrav
 • Søker må ha embetseksamen i medisin
 • Klinisk praksis enten fra primærhelsetjeneste eller spesialisthelsetjeneste vil vektlegges
 • Erfaring med undervisning og/eller forskning er en fordel

Vi tilbyr
 • Lønn fra kr 504 700,- til kr 640 200,- avhengig av kompetanse, i stilling som Universitetslektor(stillingskode 1009)
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Vitnemål og attester
 • Dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • Liste over publikasjoner og beskrivelse av dem

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.
I vurderingen av søknadene vil det bli lagt spesiell vekt på de dokumenterte kvalifikasjonene, tidligere erfaring samt kandidatenes motivasjon og personlige egnethet. Det blir arrangert intervjuer med de best kvalifiserte kandidatene.


Andre opplysninger
Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.
UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.


Kontaktinformasjon
Avdelingsleder Tone Kristin Omsland: t.k.omsland@medisin.uio.no
Personalrådgiver Marie Cecilie Bakken: m.c.bakken@medisin.uio.no
Stillingskategori
Universitetsstillinger
Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo
Kontaktpersoner
Navn: Øyvind Næss
Tittel: Førsteamanuensis
E-post: oyvind.nass@medisin.uio.no
Navn: Marie Cecilie Bakken
Tittel: Personalrådgiver
E-post: m.c.bakken@medisin.uio.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Blindern
Forskningsveien 3A
0373 Oslo