Kort om arbeidsgiver
Store muligheter og utfordringer i grenseflaten mellom fag, politikk og ledelse!

Direktør helsefag og forskning vil ha en svært viktig rolle i arbeidet med å sikre et godt helsetilbud for befolkningen i regionen. Vi søker en samarbeidsorientert leder som vil være en premissgiver for å lede strategiske prosesser, som har god forståelse for tjenestene, er helhetstenkende med god ledererfaring og akademisk kompetanse. Ny direktør skal bidra til at Helse Midt-Norge RHF når sine mål til pasientenes beste. Den rette personen får store muligheter og utfordringer i grenseflaten mellom fag, politikk og ledelse. Aktuelle kandidater har medisinsk utdanning, minimum cand. med., og bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten.

Interesse for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, samt vilje til å finne nye løsninger og samhandlingsformer både innad i spesialisthelsetjenesten og med kommunene er viktig. Direktør helsefag og forskning har en sentral lederfunksjon i dette utviklingsarbeidet sammen med helseforetak, kommuner, brukere, medarbeidere og øvrige samarbeidspartnere. På samme måte har direktøren en viktig rolle i dialogen og samarbeidet med Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Dette krever at kandidaten er analytisk og helhetstenkende, og er en god relasjonsbygger som forstår, verdsetter og kan lede omfattende medvirkningsprosesser.

Vi søker kandidater med bred samfunnsforståelse og god innsikt i sentrale utviklingstrekk innenfor nasjonale og internasjonale helsemiljøer.
Den vi ser etter er en strategisk og samarbeidsorientert leder med god gjennomføringsevne. Du er god til å kommunisere og er en trygg og tillitsskapende person med høy integritet. Sammen med helseforetakene og dine medarbeidere evner du å nå de overordnede målene for det regionale helseforetaket, både regionalt og nasjonalt.

Direktør for helsefag og forskning skal styrke det faglige arbeidet i regionen gjennom å:
 • Følge opp og implementere nasjonal helsepolitikk, samt legge til rette for faglig utvikling, forskning og innovasjon i regionen
 • Bidra til å nå strategiske mål og planer
 • Videreutvikle samarbeidet nasjonalt, med og mellom helseforetakene i regionen, primærhelsetjenesten og andre samarbeidende partnere
 • Bidra til trygg, god og koordinert innføring av Helseplattformen, samt være pådriver for å realisere mulighetene i den nye løsningen
 • Lede og videreutvikle en kompetent fagavdeling, samt ivareta en sentral posisjon i administrerende direktørs ledergruppe

Bakgrunn/erfaring
 • Solid ledererfaring og erfaring fra sykehus
 • God forståelse for spesialisthelsetjenesten og sykehusdrift
 • Forståelse for samfunnsoppdraget, herunder kjennskap til styringssystemer og helsepolitikk i helsesektoren
 • Forståelse for og kunnskap om forskning, innovasjon og utvikling, og kjennskap til forskningsmiljøer
 • God kjennskap til områdene kvalitet og pasientsikkerhet
 • Interesse for og nysgjerrig på bruk av teknologi
 • Erfaring fra samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste
 • Erfaring fra endringsprosesser

Utdannelse
 • Medisinsk utdannelse – Cand. Med.
 • Det er ønskelig med PhD

Vi tilbyr
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i spennende og tverrfaglige kompetansemiljøer
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø
 • En lederrolle med mulighet for å skape enda bedre helsetjenester
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Kolbjørn Preus, tlf. 404 03 553 eller Bjarne Gundersen, tlf. 918 27 968.

Vi imøteser din søknad så snart som mulig, dog senest 3. september 2020.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Helse Midt-Norge RHF er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres, jfr. Offentleglova §25.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktpersoner
Navn: Kolbjørn Preus
Tittel: Rekrutterer
Telefon: 404 03 553
E-post: kolbjorn.preus@habberstad.no
Navn: Bjarne Gundersen
Tittel: Rekrutterer
Telefon: 918 27 968
E-post: bjarne.gundersen@habberstad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Stjørdal
Wessels veg 75
7502 STJØRDAL