Heistad Legekontor er et veletablert legesenter som ligger i Porsgrunn kommune i nedre Telemark. Porsgrunn har en befolkning på 36.000 innbyggere, med 40 fastlegehjemler fordelt på 8 legekontorer, og egen legevakt hele døgnet som bemannes av 3  kommunalt ansatte leger samt fastlegene. Vaktbelastning er lav.
Legekontoret har 11 fastleger og en LIS 1 lege.

En av legene ved Heistad legekontor ønsker vikar i sin hjemmel, da han skal avvikle sykehustjeneste.
Vikariatet starter 01.09.2020 med varighet på 1 år.

Nåværende listelengde er 1026 pasienter.

Betingelser for vikariatet må avtales med nåværende eier av fastlegehjemmel.

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege
 • 4 timers kommunal sykehjemstjeneste på Vestsiden sykehjem
 • Legene må delta i kommunal legevakt og påregne offentlig allmennmedisinsk legearbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, med god språkforståelse
 • Førerkortklasse B, da lege rykker ut i sykebesøk

I tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven vil det kreves politiattest av den som tildeles hjemmelen. Denne skal ikke legges ved søknaden.

Personlige egenskaper

 • Tar initiativ og selvstendig ansvar
 • Er fleksibel og samarbeidsvillig
 • Er positiv og har evne til nytenkning
 • Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Har stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Dyktige kolleger
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende, utfordrende og lærerikt arbeid
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Porsgrunn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Inge Skauen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 913 84 288
E-post: inge.skauen@porsgrunn.kommune.no
Navn: Andre Moen
Tittel: Eier av legehjemmel
Telefon: 92267519
E-post: andremoen@gmail.com
Arbeidssted
Heistad legekontor - Porsgrunn 
Gamle Breviksvei 110
3940 Porsgrunn
Søk på stillingen