Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmelen er ledig ved det nystartede Haugaland medisinske senter, Stølsmyr, Norheim. Det er for tiden 3 legehjemler ved legesenteret og det er med tiden planer om utvidelse av driften til 5 leger.

Legesenteret er sentralt lokalisert i kontorbygg på Stølsmyr, Norheim med nær tilknytning til både Amanda storsenter og Raglamyr forretnings- og næringsområde. Lokalene er nyinnreda, moderne og funksjonelle. Det er tilsatt godt kvalifisert hjelpepersonell.
Hjemmelen er en 0 hjemmel med et listetak på 1100 pasienter. Det er ikke goodwill knyttet til hjemmelen, men fastlegen som tilsettes vil ha en driftsavtale med øvrige leger ved legesenteret. Hjemmelen vil få grunntilskudd tilsvarende 500 pasienter i inntil to år som er ett av mange nye tiltakene for å styrke allmennlegetjenesten i regjeringens nye handlingsplan.

Offentlig helsearbeid i inntil 7,5 timer må påregnes. Det er pålagt deltakelse ved legevakt. Kommunens har en todelt legevaktordning der nordre del av kommunen betjenes av Haugesund interkommunale legevakt, der denne fastlegehjemmelen har vaktplikt. Fastlegene deltar i vaktordning på kveld, natt og helg.

Det søkes lege med norsk autorisasjon, relevant legeerfaring fra allmennmedisin og gjennomført sykehustjeneste. Det er et krav at legen er spesialist i allmennmedisin eller starter opp i spesialisering ved oppstart i hjemmelen. Kommunen legger til rette for spesialisering.

Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet, og at søker behersker norsk skriftlig og muntlig. Det er krav om politiattest og egenerklæring helse før oppstart i hjemmelen. Overtakelse av hjemmelen skjer etter avtale og retningslinjer fra Dnlf/KS.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Karmøy kommune
Kontaktpersoner
Navn: Aslaug Irene Skjold
Tittel: Helsesjef
Telefon: 52857356/97179858
E-post: ais@karmoy.kommune.no
Navn: Katrine Marie Haga Nesse
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 52857409/48457042
E-post: kane01@karmoy.kommune.no
Arbeidssted
Haugaland medisinske senter
Stølsmyr 22
5542 KARMSUND
Søk på stillingen