Kort om arbeidsgiver

 Avdeling for mikrobiologi har virksomhet ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Avdelingen utfører laboratoriebasert infeksjonsdiagnostikk for pasienter innlagt ved Oslo-sykehusene og fra pasienter i primærhelsetjenesten. I tillegg utføres infeksjonskontroll av blodgivere og transplantasjonsdonorer. Analyserepertoaret er stort, og årlig utføres over en million analyser. Avdelingen har flere nasjonale referansefunksjoner. Avdelingen har et bredt diagnostisk repertoar innen virologisk, infeksjonsserologisk, bakteriologisk, parasittologisk og mykologisk diagnostikk.

Avdelingen er organisert i 8 seksjoner: Medisin; Bakteriologi; Molekylærdiagnostikk, virologi og serologi; Forskning; Utvikling; Kontroll og produksjon; Prøvemottak; Kvalitet, IT og driftsstøtte. Avdelingen har også tilknytning til Universitet i Oslo, Det medisinske fakultet. Miljøet er faglig spennende, lærerikt og periodevis hektisk. Avdeling for mikrobiologi har for tiden 24 legestillinger - 15 overleger og 9 utdanningsstillinger (leger i spesialisering, medisinsk mikrobiologi).  

Det er ledig en fast stilling som lege i spesialisering (LIS) i medisinsk mikrobiologi.  Denne stillingen er lokalisert på Ullevål sykehus. Den som ansettes forutsettes å følge avdelingens opplæringsprogram for spesialistkandidater. Tjeneste ved flere lokalisasjoner innenfor avdelingen kan bli aktuelt.

 Ved intern ansettelse blir det ledig et vikariat.  

For fast ansatte leger i avdelingen vil det være mulig å søke på utlyste fordypningsperioder iht. foretakets rutiner. 

Kun søkere som leverer søknad elektronisk via WebCruiter vil komme i betraktning.

Arbeidsoppgaver

Lege som tilsettes vil delta i den daglige driften av avdelingen med bl.a. vurdering og avlesning av prøver, vurdering av prøvesvar, veiledning til klinikere, tverrfaglige møter, undervisning og prosedyrearbeid. Deltagelse i gjeldende vaktordning er ønskelig.

Kvalifikasjoner

 • Avdelingen søker lege som ønsker å bli spesialist i medisinsk mikrobiologi
 • Erfaring innen medisinsk mikrobiologi forutsettes
 • Forskningserfaring er ønskelig
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge

Personlige egenskaper

 • Lærevillig
 • Engasjert
 • Selvstendig
 • Effektiv
 • Ansvarsbevisst

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende overenskomster.  
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk.
 • Høyt faglig nivå inkludert samarbeid med Universitetet i Oslo.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Andreas Lind
Tittel: Enhetsleder/overlege Medisinsk seksjon
Telefon: 959 99 082
E-post: UXLNDR@ous-hf.no
Arbeidssted
Avdeling for mikrobiologi
Kirkeveien 166
0450 Oslo