Vikariat i 50% avtalehjemmel for spesialistpraksis i øyesykdommer - generell oftalmologi er ledig fra uke 1 til og med uke 37 i 2021. Det er ønskelig at søker har erfaring med undersøkelse og behandling av barn.


Praksisen er lokalisert i nyoppussede lokaler i Russervegen 5B, i Oppdal Distriktsmedisinske senter.


Praksisen skal drives i samsvar med rammeavtalen. 50% hjemmel tilsvarer 18,75 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.


Søkere vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.


Nærmere opplysninger: Spesialist i øyesykdommer Line Kvannli telefon 96645644 eller
line@kvannli.no

Søknad sendes via
line@kvannli.no.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Line Kvannli
Tittel: Spesialist i øyesykdommer
Telefon: 96645644
E-post: line@kvannli.no
Arbeidssted
Oppdal øyeklinikk
Russervegen 5b
7340 OPPDAL