Kort om arbeidsgiver
Beliggende i Helsetorget, Vestre Torggate 8, 5015 Bergen

Veldreven praksis med 6 leger og turnuslege.
Lokalene er funksjonelle, og inneholder 6 legekontor, 2 resepsjoner, møterom/lunsjrom, 1 skiftestue, EKG/skiftestue, 2 laboratorium og venterom. Praksisen er velutstyrt og har et moderne laboratorium.
Nåværende listestørrelse 1300.
Journalsystem er Infodoc Plenario, og er tilknyttet Norsk Helsenett. 

Betingelser for deling av praksisen må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler.


Arbeidsoppgaver
Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr uke.

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege
Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
Søkere må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.                                  

Personlige egenskaper
Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.     

Vi tilbyr
Hvorfor arbeide som næringsdrivende fastlege i Bergen kommune?

Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du/dere ønsker det. Legekontorene i Bergen kommune er i all hovedsak organisert slik at fastlegene ved legekontoret driver legekontorbedriften sammen, og har felles ansatt hjelpepersonell.

I Bergen kommune ønsker vi å strekke oss langt i å ivareta deg som ny hjemmelsinnehaver, enten du er i oppstart av spesialisering som allmennlege, eller ferdig spesialist.

Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Bergen kommune vil vi sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret.

For næringsdrivende ALIS tilbyr vi også ALIS-avtale med kommunen. Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering. 

Dersom du starter i en 0-hjemmel gis det listegaranti for basistilskudd på opptil 500 pasienter i inntil 2 år etter oppstart for å sikre økonomisk forutsigbarhet i en oppbyggingsfase.

Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk.
Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Unni Aanes
Tittel: Fastlege/hjemmelsinnehaver
Telefon: 41508652
Navn: Lene Hestetræet
Tittel: Rådgiver
Telefon: 55567891
Arbeidssted
Vestre Torggate 8
5015 BERGEN
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image