Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmel i gruppepraksisen 3 Leger i Indre Arna, Bergen kommune er ledig.
Beliggenhet i Indre Arna-vegen 175, kun 8 minutter med tog fra Bergen sentrum.

Veldrevet legekontor med totalt 4 leger, og 3 helsesekretærer. Vi har et trivelig arbeidsmiljø med ukentlige møtepunkter for faglig og driftsmessig oppdatering. Kollegiet er preget av «open door-policy», med kultur for å benytte hverandre til rådføring i det daglige. Vi har god erfaring som fastleger, trives godt i fastlegeyrket, og trives med både supervisjon og veiledning av ferskere fastleger.
Lokalene som er oppusset i 2017 er lyse, romslige og trivelige. Kontoret er velutstyrt, og i tillegg til vanlig laboratorie, spirometri, og EKG, har vi 24 timers blodtrykksmåler, doppler, tonometri, og tilgjengelig ultralydapparat.
Journalsystemet er Infodoc Plenario som vi vurderer som det beste. Elektronisk kommunikasjon med pasienter via HelseNorge er integrert i journalsystemet. Det er velutviklede elektroniske løsninger med elektroniske henvisninger og epikriser, e-resept, e-dialog med hjemmesykepleie, sykehusleger og elektronisk rekvirering av blodprøver, alt via journalsystemet. Det også enkelt å sette opp hjemmekontor på egen PC/Mac om du ønsker dette.

Vi har også betalingsautomat, samt mulighet for mobilbetaling, og faktureringsbyrå, som vi har avtale med, tar seg av alt av innkreving. 

Vi er organisert som DA (delt ansvar), der fastlegene er likestilte deleiere/medlemmer. Nåværende liste er på 850 pasienter, svært stabil, og kan økes etter ønske. Det forutsettes at praksisen fortsetter i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap, og det forutsettes at hjemmelshaver inngår kollegaavtale med de øvrige legene i praksisen før inntreden i gruppepraksisen.


Arbeidsoppgaver
Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen med inntil 7,5 timer pr uke

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
  • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
  • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
Personlige egenskaper
Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet.

Vi tilbyr
Hvorfor arbeide som næringsdrivende fastlege i Bergen kommune?
Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du/dere ønsker det. Legekontorene i Bergen kommune er i all hovedsak organisert slik at fastlegene ved legekontoret driver legekontorbedriften sammen, og har felles ansatt hjelpepersonell.

I Bergen kommune ønsker vi å strekke oss langt i å ivareta deg som ny hjemmelsinnehaver, enten du er i oppstart av spesialisering som allmennlege, eller ferdig spesialist.

Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Bergen kommune vil vi sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret.

For næringsdrivende ALIS tilbyr vi også ALIS-avtale med kommunen. Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering. 

Dersom du starter i en 0-hjemmel gis det listegaranti for basistilskudd på opptil 500 pasienter i inntil 2 år etter oppstart for å sikre økonomisk forutsigbarhet i en oppbyggingsfase.
Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk.

Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Therese Strømsli
Tittel: Fastlege
Telefon: 97612486
Navn: Lene Hestetræet
Tittel: Rådgiver
Telefon: 55567891
Arbeidssted
Indre Arna vegen 175
5261 INDRE ARNA
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image