Kort om arbeidsgiver
Tyrilistiftelsen søker lege med spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri i 60 % stilling til våre behandlingsenheter i Oslo.

Tyrili har 2 enheter i Oslo, Tyrilisenteret og Tyrili Arena. Tyrilisenteret i Oslo har 24 plasser for menn og tilbyr tverrfaglig spesialisert døgnbehandling (TSB). Tyrili Arena har 22 plasser for kvinner og menn, og tilbyr plasser innen både TSB og kommunale plasser gjennom velferdsetaten, Oslo Kommune. I tillegg har vi ambulant behandling før og etter døgninnleggelse, og en avrusingsenhet med fire plasser.

Behandlingstilbudet er individuelt tilrettelagt med fellesskap som ramme for behandlingen. Behandlingstilbudet har som mål å gi trening og mestring i de utfordringer som vil møte pasientene i livet etter behandlingen.

Kvalifikasjoner:
 • Spesialistgodkjenning, rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri
 • Klinisk erfaring fra voksenpsykiatri og/eller rusavhengighetsbehandling i døgn.
 
Personlige egenskaper:  
 • Faglig trygghet og evne til å ha et godt, tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper.
 • Engasjement og endringsoptimisme
 • God struktur og evne til å arbeide selvstendig
 • Personlig trygghet og god relasjonsbygger
 • Være nysgjerrig, tydelig og god til å sette grenser
 • Kunne stå inne for Tyrilis menneskesyn, verdigrunnlag og ideologi
 
Arbeidsoppgaver:
 • Utredning, vurdering og diagnostisering i samarbeid med tverrfaglig team
 • Forordning og rekvirering av psykofarmaka
 • Vurdere sammenhenger mellom fysisk og psykisk helse
 • Kliniske risikovurderinger
 • Somatisk avklaring ved behov
 • Opplæring og veiledning av andre faggrupper ved behov
 • Samarbeid med eksterne aktører om oppfølging av psykisk helse
 
Du vil samarbeide tett med de tverrfaglige behandlingsteamene som jobber sammen med pasientene om pasientenes rusavhengighet, sosiale forhold, psykisk- og fysisk helse.
Noe ettermiddag/kveldsarbeid kan påregnes.
Stillingen er ikke tilknyttet vaktordning.
 
Vi tilbyr:
 • Et spennende, utfordrende og engasjerende arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Mulighet til å påvirke den faglige retningen i arbeidet med rusavhengige
 • Gode rammer for kompetanseutvikling, utdanning og veiledning
 • Gode lønns-, forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fellesgoder som ferieboliger og permisjonsordninger
 
Arbeidssted:
Arbeidssted er Tyrilisenteret Oslo.

Tiltredelse: etter avtale
Lønn: etter avtale
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Tyrilistiftelsen
Tyrilisenteret Oslo
Kontaktpersoner
Navn: Hilde A. Aarhus
Tittel: Regionsleder
Telefon: 97017771
E-post: hian@tyrili.no
Navn: Stian Willersrud
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 41210043
E-post: stian.willersrud@tyrili.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Søknad psykiater
Send søknad på mail
Arbeidssted
Tyrilisenteret Oslo
Normannsgata 47
0655 OSLO