Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel fra høsten 2020 ved Biskopshavn Legsenter, Breiviksbakken 1b, 5042 Bergen.

Legekontoret er veletablert og med god tilknytning til lokalmiljøet. Legekontoret består i dag av 3 fastleger i lyse, trivelige og romslige lokaler. Det er også mulighet for utvidelse til 4 legepraksis i lokalet. Det følger med 8 parkeringsplasser i leieforholdet. Det er lett adkomst fra parkeringsplass og inn til kontoret. Sentral beliggenhet med god bussforbindelse. Langtidsleie med opsjon for videre kontrakt. Erfarent og hyggelig personale, sykepleier og sekretær, personell brøk 0, 72 pr. lege. 
Legesenteret er organisert som DA med selskapsavtale og internavtale. Moderate månedlige utgifter per hjemmel.

Ledig hjemmel har 1300 pasienter og godt inntjeningspotensiale. 

Velutstyrt med blant annet;
Infodoc tilknytter helsenett med  nye maskinpark (lokal server og arbeidsstasjoner) , EKG og spirometri integrert  til journalsystem, velutstyrt laboratorium og  sår/kirurgi stue, betalingsautomat fra Credicare, Trinnvis kvalitetssystem.

Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.


Arbeidsoppgaver
Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og offentlig allmennmedisinsk legearbeid inntil 7,5 timer pr. uke

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/ LIS 1 
God språkforståelse og formidlingsevne                                                          Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven

Personlige egenskaper
Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet

Vi tilbyr
Hvorfor arbeide som næringsdrivende fastlege i Bergen kommune?
Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du/dere ønsker det. Legekontorene i Bergen kommune er i all hovedsak organisert slik at fastlegene ved legekontoret driver legekontorbedriften sammen, og har felles ansatt hjelpepersonell.

I Bergen kommune ønsker vi å strekke oss langt i å ivareta deg som ny hjemmelsinnehaver, enten du er i oppstart av spesialisering som allmennlege, eller ferdig spesialist.

Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Bergen kommune vil vi sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret.

For næringsdrivende ALIS tilbyr vi også ALIS-avtale med kommunen. Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering. 

Dersom du starter i en 0-hjemmel gis det listegaranti for basistilskudd på opptil 500 pasienter i inntil 2 år etter oppstart for å sikre økonomisk forutsigbarhet i en oppbyggingsfase.
Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk.

Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Safet Mujic
Tittel: Fastlege/hjemmelsinnehaver
Telefon: 99014776
Navn: Lene Hestetræet
Tittel: Rådgiver
Telefon: 55567891
Arbeidssted
Breiviksbakken 1b
5042 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image