Kort om arbeidsgiver

Seksjon for barneradiologi OUS Ullevål består av 6 overlegehjemler med 6-delt bakvaktsordning. Fra 1. januar 2021 vil det være 7 faste overlegestillinger ved seksjonen. Vi lyser ut to faste overlegestillinger fra 01.10.2020.

Seksjonslederstillingen skal også besettes. Den er lyst ut i en egen annonse med referansenummer 4260651158. Dersom du er interessert i seksjonslederstillingen, må du i tillegg søke på denne annonsen.

Vi søker kandidater som er interessert i en variert arbeidshverdag, er faglig engasjerte og liker å jobbe med barn. Seksjonen tilhører Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, KRN.

Arbeidsoppgaver

 • I en barneradiologisk jobbhverdag har man behov for bred kunnskap om alle radiologiske modaliteter og samtlige organsystemer. Dette samt den varierte pasientgruppen vi undersøker, gjør arbeidshverdagen og arbeidsoppgavene svært varierte og spennende. 
 • Som barneradiolog må man etter hvert beherske samtlige modaliteter; ultralyd, konvensjonell radiologi, gjennomlysningsundersøkelser, intervensjonsprosedyrer, CT og MR. På Ullevål vurderes nevroradiologiske CT- og MR-undersøkelser av nevroradiologer, mens barneradiologer utfører og vurderer ultralyd caput.
 • Pasientgrunnlaget varierer fra premature barn til barn som nærmest er ferdig utvokst (18 år). Barneradiologisk seksjon har et bredt nedslagsfelt og vi server følgende barneavdelinger på OUS Ullevål; barnemedisin og  barnekirurgi med både inneliggende, polikliniske og akutte pasienter fra barne- og akuttmottaket, og tidvis pasienter henvist fra andre sykehus rundt i landet, særlig med barnekirurgiske problemstillinger som pylorusstenose, invaginasjon og nyrepatologi. Vi mottar henvisninger på barn fra fastleger/private barneleger/private institusjoner i Oslo og omegn. Vi har akuttfunksjon relatert til traumer og  server en stor nyfødt- og barneintensivavdeling (0-18 år). Seksjonen har i tillegg ansvar for muskelskjelettundersøkelser (rtg, CT og MR) fra ortopedisk seksjon på Ullevål og fra skadelegevakten på barn 0-16 år og bistår Oslo Kommunale Legevakt med akutte radiologiske undersøkelser. OUS Ullevål har landsfunksjon for utredning og behandling av cystisk fibrose og regionalansvar for inflammatoriske tarmsykdommer med medfølgende radiologisk utredning. Vi bistår endokrinologisk avdeling med utredning av skjelettalder og abdominal- og bekkenutredning med ultralyd og MR.
 • Barneradiologisk seksjon ved OUS Ullevål er en relativt ung seksjon med svært faglig engasjerte radiologer som sammen har bygget opp en solid faglig plattform, med et godt og inkluderende sosialt og faglig miljø. Vi deltar alle aktivt i utveksling av kunnskap og fagdiskusjoner i hverdagen. Arbeidshverdagen som barneradiolog er aldri kjedelig. Den består av daglig planlagte polikliniske undersøkelser i tillegg til sammensatte akutte utredninger i nevnte aldersgruppe på alle modaliteter. Vi gjennomfører i tillegg daglige demonstrasjoner for klinikere og avholder multidisiplinære fagmøter. Som ansatt ved seksjonen får man delta aktivt i opplæring av radiografer, radiologiske LIS, skade- og allmenlegevaktsleger samt delta aktivt på radiologiske kurs og kongresser som arrangeres både i Norge og utlandet. Vi avholder jevnlige internundervisninger og ukentlige legemøter på seksjonen, samt tverrfaglige seksjonsmøter.

Kvalifikasjoner

 • For stillingen er det ønskelig med norsk spesialistgodkjenning i radiologi, men erfarne LIS som nærmer seg spesialistgodkjenning vil også bli vurdert.
 • Norsk autorisasjon.
 • Gode norskkunnskaper.
 • Erfaring innen barneradiologi.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Personlige egenskaper

 • Evne til å sette seg inn i kliniske problemstillinger og kommunisere med kollegaer på tvers av spesialiteter
 • Lyst til å jobbe med barn
 • Evne til raskt å kunne sette seg inn i nye arbeidsoppgaver på tvers av modaliteter og tilegne seg ny kunnskap

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

 

Dokumenter knyttet til utdanning skal scannes inn som vedlegg til søknaden.

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil tas i betraktning.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Gunnar Sandbæk
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90953874
E-post: gsandb@ous-hf.no
Arbeidssted
Seksjon for barneradiologi Ullevål
Ullevål
0450 Oslo