Kort om arbeidsgiver

Nidaros DPS med poliklinikker og døgnenheter har lokalsykehusfunksjon i Trondheim og på Fosen, og er en av Norges største DPS.
Psykisk helsevern i St. Olavs Hospital, er i en spennende utvikling hvor det
satses på god pasientbehandling, brukermedvirkning, forskning og samarbeid med
kommunene.

Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) tilbyr tverrfagligspesialisert rusbehandling (TSB) i form av poliklinisk behandling for
rusmiddelavhengighet, problematisk dataspilling og pengespillavhengighet for
pasienter i aldersgruppen 15-30 år. Vi tilbyr Individuell jobbstøtte
behandling etter IPS-modell for pas. som ønsker samtidig fokus på jobb. 
Vi bidrar med konsultasjon, veiledning og undervisning til ulike samarbeidspartnere
i distriktet. PUT har sørlige deler av Trøndelag som opptaksområde.
PUT er et tverrfaglig team med 2 IPS-konsulenter, 10
behandlerstillinger i tillegg til 2 merkantile stillinger. Behandlergruppa ved
PUT består av overleger i psykiatri og rusmedisin, psykologer og
psykologspesialister, kliniske sosionomer og psykiatriske sykepleiere.
PUT er vurderingsinstans for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter under 30 år. Dette innebærer at vi vurderer
hvilke behandlingsnivå innen TSB pasientene skal ha, samt frist for
behandlingsstart.

PUT er underlagt seksjon 2 ved Nidaros DPS, som består av døgnavdeling, to ambulante team samt allmennpoliklinikk og psykosepoliklinikk. 

Nidaros DPS Psykiatrisk ungdomsteam har ledig stilling:

FAST STILLING, OVERLEGE 100% for spes. i psykiatri og/eller rus- og avhengighetsmedisin, evt. LIS som er i slutten av spesialiseringsløpet i samme fagfelt.
Stillingen er for tiden knyttet til Psykiatrisk ungdomsteam, Nidaros DPS, med tilhold i Klostergata 48, 7030 Trondheim.

12 MNDR. VIKARIAT, OVERLEGE 100%  for spes. i psykiatri/ evt. LIS som er i slutten av spesialiseringsløpet i psykiatri.   
Vikariatet gjelder for tidsrommet 01.09.20 – 31.08.21, med mulighet for fast ansettelse.
Stillingen er for tiden knyttet til Psykiatrisk ungdomsteam, med tilhold i
Klostergata 48, 7030 Trondheim.
Søknadsfrist: 15.07.20.


.

       

Arbeidsoppgaver

Utredning og behandling av pasienter med rusavhengighet og psykiske lidelser.

Vurdering av rettighet til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)/utredning.

Målrettet samarbeid med kommune, pårørende og andre samarbeidspartnere

Bidra faglig med veiledning, undervisning og teamarbeid

Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging 

Du vil få anledning til å arbeide individuelt og sammen med andre med kompetanse innen arbeidsfeltet        

Kvalifikasjoner

Spesialist i psykiatri

Klinisk erfaring med pasienter i et bredt spekter av psykiske lidelser/tilstander samt ruslidelser 

Utredningskompetanse

Må beherske norsk muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.

Evne til fleksibilitet og selvstendighet.

Gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

Arbeidsplassenhar et godt sosialt miljø og stort faglig engasjement.

Du vil få anledning til å arbeide individuelt og sammen med andre med kompetanse innen arbeidsfeltet.

Lønn i henhold til gjeldende overenskomst .

Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Faglig og personlig utvikling.

En arbeidsplass som er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv).

Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse.

Vi ber deg oppgi minst 2 referanser.

Vitnemål, attester og autorisasjon legges ved søknaden elektronisk .

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Charlotte Kvernø
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: 91 72 45 76
Navn: Nina Burkeland
Tittel: Seksjonssjef
Navn: Terje Jenssen Skjolden
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 72823512
Hjemmeside
Arbeidssted
Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS), Divisjon Psykisk Helsevern - Psykiatrisk ungdomsteam
Kostergata 48
7030 Trondheim