Kort om arbeidsgiver
Ved klinikk for anestesi og kirurgi er det fra 1. september 2020 ledig 2 faste stillinger som LIS 2/3 tilknyttet avdeling for leger anestesi

Avdelingen har 12 overleger og 2 leger i spesialisering. Vi betjener 9 operasjonsstuer (ortopedi, revma og gastrokirurgi) hvorav 2 er tilknyttet egen dagkirurgisk enhet. Det er betydelig aktivitet innen ultralydveiledet regionalanestesi.  

Klinikkens po/intensivavdeling betjener både kirurgi og medisin og har ca. 4-500 respiratordøgn årlig. Sykehuset har akuttfunksjon for egne bydeler (140.000 innbyggere) med 45-60 pasienter i akuttmottaket pr døgn, hvorav 30 % er kirurgiske pasienter.

LIS 2/3 vil inngå i avdelingens gjeldende vaktsystem.


Kvalifikasjoner
  • Vi søker etter LIS-leger med stor arbeidskapasitet og interesse for anestesi- og intensivmedisin.
  • Aktuelle kandidater må ha evne til å jobbe både selvstendig og i team. Dessuten vektlegges vilje - og egenskaper til å bidra til et godt arbeidsmiljø høyt.
  • Klinisk erfaring er av betydning, men også personlig egnethet, faglig engasjement og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.
  • Norsk autorisasjon eller EØS autorisasjon som lege.
  • Søkere må beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig.
 
Vi tilbyr
  • Lønn etter avtale.
  • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom
    arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
 
Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i WebCruiter.
Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. Søknadene behandles fortløpende. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Roger Roscher
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 22 45 18 60
Navn: Daniel Stoffel
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 22 54 48 28
Arbeidssted
Klinikk for anestesi og kirurgi
Diakonveien 12
0370 OSLO