Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Songdalen Legesenter. Senteret et en veldreven praksis med 7 leger og turnuslege. En av fastlegene blir pensjonist. Hjemmelen på 1000 pasienter lyses ut.  Overdragelse planlegges: september 2020. Fastlegehjemmelet tildeles gjennom Kristiansand kommune. 

Songdalen legesenter i Kristiansand kommune har ledig en etablert fastlegehjemmel. 
Hjemmelen har 1000 listepasienter i mai 2020
Planlagt overdragelse 01.november 2020
Det er 7 legehjemler og turnuslege ved legesenteret 
Se nettside for mer informasjon: https://songdalenlegesenter.no/
Legesenteret har god beliggenhet i sentrum av Songdalen. Det har god tilgjengelighet for publikum. Har moderne lokaler og er godt utstyrt. 

Krav til søker
Ønskelig med spesialisering i allmennmedisin. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
For å kunne søke må du ha fullført LIS1 eller tilsvarende. Du kan ikke ha begrensninger i autorisasjon. Politiattest kreves før tiltredelse. 
Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
Samarbeidsevne med pasienter og medarbeidere er et krav.
Personlig egnethet må være tilstede.
Søkere som ikke oppfyller grunnleggende krav til stillingen tas ut av videre søknadsprosess. 

Søknad og tildeling av fastlegehjemmel i Kristiansand. 
Fastlegepraksiser i Kristiansand kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter dersom de har relevans i begrunnelsen for vedtaket.

Informasjon om søknad
 -Søkere bes undersøke med legesenteret hvilke økonomiske og organisatoriske internavtaler som er påkrevd for inntreden i legesenteret, før søknad sendes.

- Søkere bes laste opp digitalt vedlegg i søknaden med scannet kopi av attester og vitnemål for utdanninger og stillinger i CV-en.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Atle Kristensen
Tittel: Spesialist i allmennmedisin
Telefon: 48030925
Navn: Leif Erik Riddervold
Tittel: Spesialist i allmennmedisin
Telefon: 91524145
Navn: Rolf Jarnes
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90181306
Arbeidssted
Songdalsveien 53
4645 NODELAND