Kort om arbeidsgiver
Me har ledig 100% vikariat for overlege/psykiater ved døgnavdelinga.
Oppstartsdato: 1.oktober 2020
Varigheit: 12 mnd.
 
Som overlege ved Voss DPS NKS Bjørkeli vil du få varierte arbeidsoppgåver.

Oppgåvene består blant anna i utgreiing, behandling, undervisning, rettleiing, mot fyrstelinja, m.m.

Voss DPS NKS Bjørkeli har totalt 5 overlegar (spesialistar i vaksenpsykiatri) og 3 stillingar for legar i spesialisering. Me har også psykologspesialistar og psykologar, i tillegg til et tverrfaglig miljø samansett av sjukepleiarar, vernepleiarar, fysioterapeutar, sosionomar, ergoterapeutar, musikkterapeut og meir.
 

Kvalifikasjonar
  • Søkjar må beherska norsk språk skriftleg og munnleg
  • Søkjar må ha norsk autorisasjon
 
Personlege eigenskapar
  • Det vert lagt vekt på personleg egnethet og gode samarbeidsemne
 
Voss DPS tilbyr
  • Løn etter overeinkomst med Virke
  • Pensjonsordning KLP
  • Solid fagmiljø med erfarne og engasjerte medarbeidarar

Søknadsfrist: 10.august
 
For nærare opplysningar kontakt
Frédéric Larsen, direktør, tlf 56514000

Søknad sendes
Per epost: post@bjorkeli.no eller per post til Voss DPS NKS Bjørkeli, Bjørkelivegen 27, 5705 Voss.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Voss DPS NKS Bjørkeli
Døgnavdeling
Kontaktperson
Navn: Frédéric Larsen
Tittel: Direktør
Telefon: 56514000
Hjemmeside
Søknad
Søknad sendes:
Bjørkelivegen 27
5705 VOSS

Send søknad på mail
Arbeidssted
Bjørkelivegen 27
5705 VOSS
Søk på stillingen