Kort om arbeidsgiver
Om enheten
Fylkesmannen i Innlandet har ledig en fast 100 % stilling som assisterende fylkeslege.

Stillingen som assisterende fylkeslege er plassert i enheten Helse og omsorg. Enheten ledes av fylkeslegen og det er 5 assisterende fylkesleger i embetet. Enheten har tilsammen 32 ansatte. Helse og omsorg behandler klager og fører tilsyn med helse- og omsorgstjenester og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Enheten har også rådgivnings- og forvaltningsoppgaver overfor virksomheter og enkeltpersoner etter oppdrag fra Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet.

Arbeidsoppgaver
Stillingen vil i hovedsak innebære tilsyn, klagesaksbehandling og rådgivning overfor helsetjenester og helsepersonell hovedsakelig i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, men også noe overfor spesialisthelsetjenesten. Forvaltningsoppgaver, bl.a. vurdering av helsemessige krav til førerkort-innehavere, og klager på tvangsmedisineringssaker inngår også i stillingen. Stillingen byr på interessante oppgaver i et tverrfaglig og kompetent fagmiljø, med både helsefaglig, juridisk og samfunnsfaglig kompetanse.

Kvalifikasjonskrav
Vi søker etter en lege fortrinnsvis med relevant kompetanse og erfaring fra helsetjenesten og med interesse for samfunnsmedisinske spørsmål. Det er også ønskelig med kjennskap til organisering av helsetjenesten og helsetjenesteforvaltningen. Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
  • Interessante arbeidsoppgaver og mulighet til å bidra til å utvikle Fylkesmannen i Innlandet
  • Lønn som assisterende fylkeslege, stillingskode 0774, lønnsplassering etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner
  • God pensjonsordning med medlemskap i Statens pensjonskasse
  • Fleksibel arbeidstid og muligheter for trening i arbeidstiden
Prøvetiden er 6 måneder.

Spørsmål om stillingen
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fylkeslege Harald Vallgårda tlf. 62 55 13 82 eller underdirektør Arne Throndsen tlf. 62 55 13 52.

Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet.

Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Fylkesmannen i Innlandet
Arbeidssted
Gudbrandsdalsvegen 186
2619 LILLEHAMMER
Søk på stillingen