Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmel ved Orkanger legesenter DA er ledig fra 1.9.2020 eller snarest mulig.
Orkanger legesenter DA er et veldrevet legekontor som er lokalisert i Orkanger sentrum, består av fire leger og en LIS 1 lege. Legesenter er utstyrt med EKG, Spirometri, 24 timers blodtrykksmåling, laboratorium og skiftestue. System X journal system med integrert telefonløsning brukes.

Praksisen drives fra 2. etg ved Torgsentret i Orkanger sentrum og er samlokalisert med øyelege klinikk. Tannleger og apotek i 1.etg.
 
Hjemmelen har for tiden listelengde på 1300 pasienter kan eventuelt avtales naturlig nedtrapping til ønsket nivå dog minimum 1000.
 
I henhold til avtale kan det bli inntil 7,5 t/uke kommunalt offentlig legearbeid. Per i dag er det ikke kommunalt arbeide i hjemmel. Pliktig deltagelse i interkommunal legevakt, som i dag har 30-delt vakt.
Individuell avtale om fastlegehjemmel vil følge sentralt avtaleverk og Forskrift om fastlegeordning.

Vilkår ved overtaking av praksis:
Fastlegeheimel blir overdratt kostnadsfritt fra kommunen til ny fastlege

Gunstige fastlegeavtale:
Dette er den første hjemmel ved legekontoret som blir laget om til 0-avtale. Kommunen drifter hjemmel og leier den ut                    til legen. Kommunen dekker således alle utgifter til personell, materiale og utstyr ved legekontoret. For dette betaler legen        basistilskudd + kr. 5000 i leie. Legen beholder refusjoner og egenandeler.  
 
 
Angående stilling:
Hjemmel innehas i dag av spesialist i allmennmedisin men ved søkere som ikke innehar spesialiteten vil det bli tilrettelagt spesialisering etter gammel ordning eller ny ordning ALIS.

Vi ønsker at kommunens fastleger;
  • Har eller tar videreutdanning i allmennmedisin.
  • Søker må ha gyldig norsk autorisasjon.
  • Vi forutsetter gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Det er en forutsetting at du er ferdig med 18 måneder turnus/LIS 1 stilling

Attester og vitnemål etterspørres ved innkalling til intervju.

Arbeidsgiver:
Dette er en 0-avtale hjemmel der kommunen har driftsansvaret for hjemmel men der legen er selvstendig og beholder refusjoner og egenandeler selv og det er ikke knyttet noen kommunal stilling til den per i dag.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Orkland kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jimmy Wikell
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 45834798
E-post: jimmy.wikell@orkland.kommune.no
Navn: Kristin Wangen
Tittel: Kommunalsjef Helse
Telefon: +47 93492315
E-post: kristin.wangen@orkland.kommune.no
Arbeidssted
Orkanger legesenter
Orkdalsveien 58
7300 ORKANGER
Mer om arbeidsgiver

Orkdal ble fra 1/1-2020 nye Orkland kommune. Kommunen har ca 18700 innbyggere og vel 1800 ansatte. K...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image