Sentrum legekontor har ledig en fastlegehjemmel. Hjemmelen er fast men kan også tilbys som et vikariat på 6. mnd. varighet, med muligheter for forlengelse. Hjemmelen er ledig fra 1.9.2020.

For hjemmelen gjelder følgende: 
 - Listetak på 1100 pasienter. Denne kan økes etter avtale med kommunen.
 - Lav gjennomsnittlig alder på pasientpopulasjon
 - Gode inntjeningsmuligheter.
 - Veldrevet tre-legesenter med fast og stabilt personale. 
 - Etablerte interne rutiner. 
 - Faste personalmøter og administrasjonsmøter som sikrer kvaliteten på driften av senteret. 
 - Velutstyrt laboratorium med teknisk utstyr som EKG, spirometri, kryoterapi, diatermi, BT døgnmåling og utstyr for enkel kirurgi.
 - Faglig miljø med mulighet for veiledning av spesialist i allmennmedisin. Smågruppevirksomhet. 
 - System X journalsystem og tilknyttet Norsk Helsenett.

Betingelser for overdragelse må avtales med nåværende hjemmelshaver i tråd med sentrale avtaler. Overdragelse innebærer kjøp av 33,3 % andel av Sentrum legekontor. Det forutsettes at praksis videreføres i samme lokaler, og at det tegnes selskapsavtale med Sentrum legekontor DA, samt en internavtale før inntredelse i praksis.

Hjemmelshaver har pliktig deltakelse i kommunens legevaktordning (Lillehammer interkommunale legevakt).
Kommunale oppgaver på inntil 7,5 time pr uke kan bli pålagt hjemmelen.

Kvalifikasjoner
  • Det søkes etter kollega med interesse for allmennmedisin, som har gode samarbeidsevner og behersker norsk språk godt - både skriftlig og muntlig.
  • Spesialist i allmennm­edisin eller lege under spesialisering
  • Norsk autorisasjon
  • Rett til trygderefusjon
  • Fullført norsk LIS1-tjeneste eller tilsvarende erfaring
  • Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vil vektlegges
  • Ansettelsen gjøres med forbehold om godkjent politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. 
Vi tilbyr
  • Et hyggelig arbeidsmiljø.
  • Erfarne og effektive helsesekretærer.
  • Moderne lokaler i Lillehammer sentrum, kort vei til parkering, buss og tog. Fysioterapisenter, tannlege, ØNH-spesialist og apotek i samme bygg.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Frøydis Nermoen
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: (+47) 61 26 30 40
Navn: Ole Knut Kristiansen
Tittel: Lege
Telefon: (+47) 61 26 30 40
Navn: Gina Matsson
Tittel: Tjenesteområdeleder Legehelsetjenester
Telefon: (+47) 402 35 498
Arbeidssted
Kirkegata 55
2609 LILLEHAMMER