Kort om arbeidsgiver

Vi søker en motiverende og tydelig leder som ønsker å bruke sin erfaring og kompetanse til å lede et
tverrfaglig miljø, ivareta driften og videreutvikle seksjon for patologi. Du må kunne lede seksjonen mot et felles mål og ha fokus på faglig utvikling.

Senter for laboratoriemedisin har ca 220 årverk og består av fagområdene mikrobiologi, transfusjonsmedisin, farmakologi, medisinsk biokjemi og patologi, molekylærpatologi utføres i samarbeid med seksjon for genteknologi. Leder for senteret inngår i administrerende direktør sin ledergruppe. Stillingen inngår i avdelingens ledergruppe med samarbeid på tvers av de ulike seksjonene i senteret. 

Seksjon for patologi er en av åtte seksjoner i Senter for laboratoriemedisin ved Sykehuset i Østfold, lokalisert i nytt sykehusbygg på Kalnes. Seksjonen består av fagområdene histologi, cytologi, immunhistokjemi og obduksjon, samt støttefunksjoner. Vi leverer tjenester til sykehusets avdelinger og poliklinikker, samt allmennpraktikere og privatpraktiserende spesialister i opptaksområdet. Det er i dag ca 36 årsverk bestående av overleger, leger i spesialisering, bioingeniører, obduksjonsteknikere og sekretærer. Seksjonen er i kontinuerlig utvikling og er en viktig bidragsyter til kreftdiagnostikken i SØ. Fagmiljøet utvikles innen automatisering av prosesser, digital patologi, kunstig intelligens og robotkirurgi. Laboratoriet har en sentral rolle i behandling og diagnostikk av pasienter til omtrent 300 000 innbyggere. Det undersøkes ca. 32 000 vevsprøver, 25 000 celleprøver og ca. 100 obduksjoner årlig.

Sykehuset Østfold er ett av tre HF som er tildelt regionsfunksjon for HPV primær screening  av livmorhalsprøver i HSØ. Ved endt implementering i 2022 vil antall celleprøver være 87 000. 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju i uke 35 og 36.   

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å
dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer fag-, økonomi- og personalansvar for alle yrkesgrupper
 • Ansvar for daglig drift av seksjonen med fokus på pasientsikkerhet, service og faglig utvikling
 • Lede et tverrfaglig fagmiljø 
 • Kvalitetsarbeid som avvikshåndtering, akkreditering og risikovurderinger
 • Stimulere til forskningsaktiviteter
 • Automatisere arbeidsprosesser og implementere digital patologi
 • Stillingen inngår i ledergruppen med ansvar for utvikling av Senter for laboratoriemedisin
 • Fremme samarbeid med rekvirenter og det kliniske miljø i sykehuset

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen relevante medisinske fagområder fra universitet eller høgskole
 • Ønskelig med lederkompetanse og ledererfaring
 • Ønskelig med erfaring fra helsetjenesten
 • Kompetanse og erfaring med arbeids- og aktivitetsplanlegging samt økonomi
 • Erfaring innen logistikk og effektivisering
 • Innehar gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper

 • Evne og vilje til endringsledelse og samhandling
 • Strukturert og handlekraftig
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • God organisasjonsforståelse med utpreget evne til å se og tenke helhetlig
 • Gjennomføringsevne, resultat- og løsningsorientert
 • Budsjett og økonomiforståelse, eller evne til raskt å kunne sette seg inn i dette

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende lederstilling i et topp moderne sykehus
 • Gode kolleger i Senter for laboratoriemedisin
 • Mulighet for lederutvikling gjennom PULS (sykehusets lederprogram)
 • Arbeidsplass sentralt plassert ved E6 i Østfold, med god bussforbindelse
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til e-læringskurs: KLP på 1-2-3
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne-Kathrine Palacios Karlsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: + 47 936 14 359
Navn: Heidi Kjøniksen
Tittel: konstituert seksjonsleder
Telefon: + 47 904 12 340
E-post: heikjo@so-hf.no
Arbeidssted
Senter for laboratoriemedisin
Kalnesveien 300
1714 Grålum