Kort om arbeidsgiver

Vi er i ferd med å opprette et nytt "Poliklinisk oppfølgingsteam" i poliklinikken  og søker i den forbindelse overlege i 100 % fast stilling  

Alderspsykiatrisk seksjon yter spesialisthelsetjenester til personer over 65 år med psykiske lidelser. Seksjonen består av poliklinikk beliggende på Gaustad i Oslo og en døgnenhet beliggende på Vardåsen i Asker. Døgnenheten samlokaliseres med poliklinikken og flyttes til Gaustad i løpet av januar 2021. Seksjonen har egen forskningsenhet og brukerråd,

Alderspsykiatri er et spennende fagfelt i rask utvikling i grenseland mellom psykiatri og geriatri. Seksjonen tilbyr utredning og behandling av høy kvalitet i samarbeid med pasient, pårørende og 1. linjetjenesten. Seksjonen er deltagende i Alderspsykiatrisk forskningsnettverk KVALAP som er et eget landsdekkende kvalitetsregister innenfor Alderspsykiatri og har flere forskningsprosjekter på gang. Pasientsikkerhet, fagutvikling og praksisnær forskning vektlegges i det daglige arbeidet.

Poliklinikken gir tilbud om tverrfaglig utredning, diagnostisering, og behandling av kortere og lengre varighet, både individuelt og i gruppe. Det tilbys veiledning og undervisning til pårørende og samarbeidspartnere. En del av arbeidet utføres ambulerende i pasientens hjem og i institusjoner hvor pasienten bor.
Det gis tilbud til alle typer psykiske lidelser og til adferdsproblematikk i forbindelse med demens.

Målgruppen for Polikliniske oppfølgingsteam vil være hjemmeboende pasienter, som trenger ekstra oppfølgning fra spesialisthelsetjenesten i en overgangsfase, før/etter døgnbehandling i vår døgnenhet.

Stillingen vil ha særlig ansvar for oppgaver og utvikling av tjenestetilbudet i det nye teamet. 

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av pasienter
 • Vurdering av henvisninger
 • Undervisning og veiledning av leger i spesialisering
 • Undervisning og veiledning til medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Bidra aktivt i fagutvikling/kvalitetsforbedring/kvalitetsregister
 • Bidra aktivt i seksjonens forskningsvirksomhet
 • Samarbeid med primærhelsetjenesten vektlegges

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri. Lege med kort tid igjen til spesialiteten kan også søke.
 • Grunnleggende IKT ferdigheter
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig flytende
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helsevern eller eldre er en fordel
 • Erfaring fra poliklinikk er en fordel
 • Erfaring med undervisning og veiledning

Personlige egenskaper

 • Interesse for eldre og alderspsykiatri
 • Kunne vise til gode samarbeidsevner
 • Kunne vise til gode kommunikasjonsferdigheter
 • Være pådriver ift oppsøkende virksomhet og samarbeid
 • Fleksibel og endringsvillig  

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling i et stimulerende arbeidsmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Høyt faglig nivå
 • Et trivelig arbeidsmiljø.
 • En arbeidsplass som er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv)
 • Gode pensjons- og gruppelivsordninger

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ingrid Sophia Risum Bjørnstad
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 40475566/22923730
Arbeidssted
Alderspsykiatrisk seksjon, Avdeling psykisk helsevern døgnbehandling
Sognsvannsveien 21
0372 Oslo
Søk på stillingen