Hamar sykehus er sentralt plassert ved Mjøsa ca 50 minutter til Oslo Lufthavn Gardermoen og litt over 1 time til Oslo sentrum. Sykehuset er innen kirurgisk bløtdel omfattende med både gastrokirurgi, urologi, mammae-/endokrinkirurgi, plastikk sammen med karkirurgi. Vi har i underkant av 400 traumer i året. Innen kar-kirurgi har vi et pasientgrunnlag på 340 000 innbyggere og dekker dermed karkirurgien for hele Innlandet fylke, tidligere Oppland og Hedmark. Vi er en relativ ung stab med 5 overlegestillinger i karkirurgi og 2 LIS. Vi har et tett samarbeid med radiologisk avdeling hvor vi sammen behandler pasienter 3 dager i uken på intervensjonslaben. I løpet av et år gjør vi ca 120 aortainngrep, 30 carotis, 300 distale prosedyrer og i overkant av 100 andre karkirurgiske prosedyrer endovaskulært og åpent. så totalt ca 550 inngrep. I tillegg gjør vi varicekirurgi 1 dag i uken.

Avdelingen har følgende stilling ledig: 

Lege i spesialisering 3 innen karkirurgi. Ledig 1 års vikariat f.o.m. 01.09.2020, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i avdelingens 5-delt seksjonert vaktordning som LIS3 med en spesialist som bakvakt.
 • Delta i tett samarbeid med intervensjonsradiologene.
 • Undervisningsoppgaver.
 • Delta i avdelingens registrering, kvalitets og forbedringsarbeidet.
 • Vi kan legge til rette for faglig oppdatering, forskning og utvikling, også innen endovaskulær kirurgi.

Kvalifikasjoner

  Må beherske norsk skriftlig og muntlig.   
  Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt.
  Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge og har fullført LIS 1 utdanning.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeide og selvstendig jobbing.
 • Faglig interesse og engasjement for den karkirurgiske spesialitet.
 • Ansvarsbevisst og fleksibel.
 • Personlig egnethet vil vektlegges ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.  

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Lars Martin Rekkedal
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90041959
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling, karkirurgisk seksjon, Hamar
Skolegata 32
2318 Hamar
Søk på stillingen