Kort om arbeidsgiver

Stillingen som postdoktor er knyttet til forskning på seneffekter etter infeksjoner, i første rekke langvarig utmattelse/ME. Det
overordnede målet er å kartlegge immunsystemets rolle ved denne tilstanden. Tidligere
forskning har påvist immunendringer hos personer med infeksjonsutløst
utmattelse, men den underliggende årsaken til og effekten av disse
immunendringene er fremdeles ukjente. Stillingen som postdoktor er knyttet til
forskningsgruppen PAEDIA, som leder et internasjonalt konsortium av
post-infeksiøse kohortstudier, inkludert studier av seneffekter etter
Covid-19-infeksjon (COFFI – Collaborative of Fatigue Following Infection). Stillingen
er finansiert av Norges Forskningsråd, og har en varighet på 4 år.

Arbeidsoppgaver

Personen som ansettes vil planlegge, gjennomføre og veilede immunologiske laboratorieanalyser av innsamlet biologisk materiale fra postinfeksiøse kohortstudier. Aktuelle analyser omfatter blant annet flowcytometri og funksjonelle in vitro-studier av viable perifere mononuklære celler (PBMC). Videre vil arbeidstakeren foreta statistiske analyser av sammenhengen mellom laboratorieresultater og kliniske data, og presentere resultatene i vitenskapelige artikler. Arbeidstakeren vil få veilederansvar for minst én PhD-kandidat tilknyttet samme prosjekt. Noe arbeidstid må også brukes til administrasjon av COFFI-konsortiet. Mot slutten av ansettelsesperioden forutsettes det at den som ansettes bidrar til søknader om fortsatt forskningsfinansiering i det aktuelle feltet. 
 

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

Vi søker en person med fullført PhD-utdanning og med bred erfaring i eksperimentelle immunologiske laboratoriemetoder. Andre viktige kvalifikasjoner/egenskaper omfatter:

- Grunnleggende statistisk kompetanse
- God evne til vitenskapelig formidling (skriftlig og muntlig) på norsk og engelsk
- Interesse for translasjonsforskning
- Interesse for veiledning og tverrfaglig samarbeid
- Evne til å arbeide selvstendig             

Vi tilbyr

- Høyt faglig nivå og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et omdiskutert forskningsfelt
- Et trivelig arbeidsmiljø med engasjerte forskerkolleger og et bredt internasjonalt forskernettverk
- Tilgang til et moderne, rikt utstyrt molekylært forskningslaboratorium
- Gode pensjonsordninger
- Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
- Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo 
 

Søknadsfrist: 10.08.20
 
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Alle må søke elektronisk.
Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Vegard Bruun Bratholm Wyller
Tittel: Professor/forskningsleder, Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus
Telefon: 91 16 66 81
Hjemmeside
Arbeidssted
Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 NORDBYHAGEN
Søk på stillingen