Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse
Indre Østfold kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Viken
(Østfold). Dette samarbeidet vil bidra til å styrke faglig standard og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Les mer om
oppdraget her www.io.kommune.no/usht
 
Vi håper derfor at du vil være interessert i å arbeide som fastlege ved i en av våre tettsteder, men stor mulighet for
påvirkning av hvordan fastlegehverdagen i fremtiden skal se ut.
 
Kort om stillingen
Indre Østfold kommune søker etter selvstendig næringsdrivende fastlege - tredje gangs utlysning.
 
Ringvoll Helse består av to fastleger, vi har tre legesekretærer i 2,5 fulle stillinger, og turnuslege 2 dager i uken. Vi har
kontorfellesskap med Ringvollklinikken som utfører ortopedisk kirurgi, gastroenterologi og ØNH. Listelengde 1500
pasienter, for tiden ingen kommunal tjeneste.
Deltagelse i interkommunal legevakt, gode muligheter for ekstravakter. Vi bruker system x, og har Melin automat.
Ringvoll ligger 45 min fra Oslo med bil.
 
Legesenteret heter nå Ringvoll Helse. Ved siden av fastlegevirksomhet, har legesenteret samarbeid med Euro diett
som har kurs ved Ringvoll Helse der det er mulighet for å delta i kursvirksomhet.
 
Det er en spennende arbeidsplass med tverrfaglighet.
 
For mer informasjon, ta kontakt med Tove Camilla McMorrow tlf. 90 80 09 76 eller Heidi Solvang tlf. 90 09 03 33.
 
Arbeidsområde
Selvstendig næringsdrivende fastlege.
 
Fastlegen kan tilpliktes kommunal bistilling med inntil 7,5 t/uke. Fastlegen deltar i interkommunal legevakt, med gode
muligheter for å påvirke egen vakthyppighet. Hjemmelen har en stabil og velopparbeidet liste.
 
Kvalifikasjoner
- Norsk autorisasjon
- Søker må være spesialist i allmenn medisin eller være under slik spesialisering
- Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig og ha god kjennskap til norsk lovverk
- Kvinnelige leger oppfordres til å søke.
- Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil vektlegges.
 
Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.
 
Vi tilbyr
Fastlegehjemler i ulike miljøer, fra land til by miljø. Gode og forutsigbar utdanning i nært samarbeid med
kommuneoverlege og enhetsleder for legetjenesten. Vakter ved godt etablert legevakt med mulighet for valg av
kjørelegevakt eller innevakt og stor mulighet for å påvirke egen vakthyppighet. Mulighet til kommunal bistilling etter
ønske.
 
Tiltredelse
Etter avtale
 
Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.
 
Søknad sendes
Søknad med CV sendes på mail til leder for enhet Legetjenesten, Espen Storeheier,
espen.storeheier@io.kommune.no.
 
Indre Østfold kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke hos oss.
 
Velkommen som søker!
 
Vurdering av offentlighet
I hht Offentlighetsloven kan søkers navn bli offentliggjort ved offentlig søkerliste selv om søker ønsker unntak fra
offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Indre Østfold kommune
Kontaktperson
Navn: Espen Storeheier
Tittel: Enhetsleder - Legetjenesten
Telefon: 976 85 181
E-post: espen.storeheier@io.kommune.no
Arbeidssted
Ringvoll helse
Ringvoll Senter
1827 HOBØL
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Velkommen til Indre Østfold kommune! Med våre 45 000 innbyggere er vi landets 23. største kommune og...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image