Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fastlegehjemmel ved Novo Helsesenter i Eidsvoll. Novo Helsesenter ble etablert høsten 2019 og holder til i nyoppussede lokaler sentralt på Råholt, 35-40 min kjøring fra Oslo og 5 min i gåavstand til Eidsvoll Verk stasjon. Senteret har et helsefaglig fellesskap med tre fastleger, i tillegg til en spesialistpraksis og andre helserelaterte tjenester i samme bygg.  

Hjemmelen er ledig fra 1.8.2020 eller etter avtale. Hjemmelen er under oppbygging og har en listelengde på 650 pasienter, men kan utvidet til 900 - eventuelt flere etter avtale. Legen må selv gjøre avtale med senteret hvilken tilknytningsform som er aktuell.  

Det vil være behov for vikar i hjemmelen fra 1.8.2020 og frem til ny lege er på plass. Aktuelle søker må angi i søknaden om de søker på den faste hjemmelen eller vikariatet, eventuelt begge deler. Aktuelle søkere til vikariatet vil bli kontaktet fortløpende.
 
Tildeling av fastlegehjemmel skjer etter gjeldende avtaleverk.
 
Med bakgrunn i kjønnssammensetningen ved senteret, oppfordres kvinner til å søke.

Arbeidsoppgaver
  • Fastlegeoppgaver i tråd med gjeldene avtaleverk
  • Pliktig deltagelse i kommunens legevaktsordning (kommunal legevakt samlokalisert med sykehjemmet)
  • Andre kommunale oppgaver kan pålegges
Kvalifikasjoner
  • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk skriftlig og muntlig
  • Søkere bør være spesialist i allmennmedisin eller ha påbegynt spesialisering i allmennmedisin.
  • Søkere med fastlegeerfaring eller annen relevant erfaring fra kommunale tjenester vil bli foretrukket
Personlige egenskaper
  • Evne til god kommunikasjon og gode samarbeidsevner vil tillegges stor vekt i tildeling av hjemmelen
  • Bidra til utvikling av det kommunale tjenestetilbudet i et nyetablert legesenter

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må framlegges før tiltredelse.

Vitnemål og attester ønskes lagt inn som vedlegg i rekrutteringsverktøyet. Det skal oppgis tre referanser med navn, tittel, tilknytning og mobilnr. (ikke eldre referanser enn fem år).

Søker må angi i søknaden hvilke oppstarttidspunkt som er aktuelt.

Søknader skal sendes i vårt elektroniske rektrutteringsverktøy (Webcruiter) - dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen".

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Ønsker ikke kontakt med bemanningsbyråer eller rekrutteringsfirmaer.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Eidsvoll kommune
Kontaktpersoner
Navn: Carl Magnus Jensen
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 411 91 855
Navn: Usman Akram Ansari
Tittel: Fastlege - Novo helsesenter
Telefon: 454 62 626 (hverdager etter kl. 1600)
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Novo Helsesenter
Gladbakkvegen 2
2070 RÅHOLT