Kort om arbeidsgiver
Me søkjer:
Me søkjer etter sjukeheimslege i 100 % vikariat på korttid-rehabiliterings- og demensavdelinga på Sivdamheimen. VIkariatet er fra 01.09.20-31.08.21 Arbeidstid er på dagtid. Fagleg relevant erfaring og kompetanse, og at den som søkjer er pesonleg eigna, vil bli vektlagt.

Om arbeidsplassen:
Sivdamheimen sjukeheim har 15 kortids og rehabiliteringsplassar med 2 lindrande senger og ei demensavdeling med 21 plasser. Sjukeheimen driv etter tverrfaglege prinsipp med sjukeheimslegen som ein sentral og viktig fagperson. Det er eit godt tverrfagleg samarbeidsklima og eit godt arbeidsmiljø det vert lagt vekt på.

Arbeidsoppgåver
-  Medisinsk oppfølging av inneliggande pasienter
-  Tverrfagleg samarbeid internt og eksternt
-  Utarbeiding og oppfølging av rutinar og kvalitetssikring
-  Internundervisning må påregnes 
-  Delta på faste emnekurs i sjukeheimsmedisin, vanlegvis kursdagar i året
-  Dersom ønskeleg er det mogleg å delta i interkommunal sjukeheimsvakt   
Ved fråvær for eksempel under ferieavvikling, kan det bli aktuelt å hjelpa til på Bryneheimen.     
 
Kvalifikasjonar
-  Godkjent autorisasjon som lege
-  Godkjent LIS1

Det er krav om politiattest

Personlege eigenskapar
- Søkjar må ha gode kommunikasjonsevner med gode språkferdigheter i norsk munnleg og skiftleg, min. B2 nivå
- Gode eigenskaper i teamarbeid og pasient-/pårørendekontakt

Vi tilbyr
-  Godt arbeidsmiljø
-  Faglege utfordringar og engasjerte kollegaer
-  Jevnlege møter med kommuneoverlege og andre sjukeheimslegar
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Time kommune
Kontaktperson
Navn: Bylgja Ingvadottir
Tittel: Verksemdleiar
Telefon: 41241452
Hjemmeside
Arbeidssted
Røyrvika 10
4340 BRYNE
Søk på stillingen