Kort om arbeidsgiver

Avdeling for hjerneslag (Slagenheten) er en pioneravdeling innen slagbehandling i Norge med høy forskningsaktivitet og har utviklet en behandlingskjede for slagrammede fra akutt behandling og til pasienten er tilbakeført til et aktivt liv som oftest i eget hjem. 

Avdelingen er fra 2018 utvidet og etablert som Midtnorsk Slagsenter med spesialister både i indremedisin og nevrologi.  Avdelingen mottar nå alle pasienter med akutt hjerneslag i det tidligere Sør- Trøndelag, samt pasienter med hjerneslag fra hele Midt-Norge og Helgeland som har behov for høyspesialisert behandling som f. eks endovaskulær behandling.  Avdelingen er en av de største slagavdelinger i Norge med 19 senger, poliklinikk og tidlig støttet utskrivningsteam.

Stilling som avdelingssjef er ledig fra 01.11.20, tilsetting etter avtale. Vi ønsker en leder som er sterkt motivert for å lede den videre utviklingen av slagbehandlingen i vår avdeling, som har gode samarbeidsevner og vilje og evne til å lede et aktivt og stimulerende tverrfaglig miljø.

Stillingen som avdelingssjef er tilknyttet 20 % stilling som professor/førsteamanuensis
ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB), Fakultet for
medisin og helsevitenskap, NTNU. Den som ansettes vil få tilsettingsforhold ved St. Olavs hospital og Fakultet for
medisin og helsevitenskap, NTNU. Stillingen ved NTNU er administrativt
tilknyttet INB

Arbeidsoppgaver

- Avdelingssjef får totalansvaret for avdelingens virksomhet, det vil si: 

        - fagansvar for pasientbehandling, forskning og fagutvikling.

        - personalansvar for alt personale tilsatt ved avdelingen

        - budsjettansvar 

- Det forventes at avdelingssjefen legger til rette for integrasjon med Fakultet for medisin og Helsevitenskap

- Det forventes at avdelingssjefen tar et faglig og regionalt ansvar, herunder lede regionalt fagledernettverk for hjerneslag 

- Det forventes et sterkt fokus på optimalisering av drift på poliklinikk og sengepost 

- Avdelingssjefen rapporterer til klinikksjefen og blir en del av ledergruppen ved Medisinsk klinikk 

Kvalifikasjoner

- Forsknings- og undervisningskompetanse vektlegges, og det forutsettes omfattende kompetanse når det gjelder slagforskning  

- Søker må ha engasjement og interesse for slagmedisin

- Akademisk kompetanse på professor eller førsteamanuensis nivå 

- Erfaring fra arbeid i en slagenhet inkludert tverrfaglig samarbeid er en fordel

- Ledererfaring og/eller -utdanning er en fordel

Personlige egenskaper

- Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner

- Evnen til helhetlig tenkning og gjennomføringsevne

- Selvstendig, løsningsorientert og fleksibel

Vi tilbyr

- Et trivelig og stimulerende miljø med både høy klinisk aktivitet og forskningsaktivitet

- Inspirerende samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt både når det gjelder klinisk virksomhet og forskning

- Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver

- Gode muligheter for fagutvikling

- Medlemskap i pensjonsordning med 2 % pensjonstrekk

 

Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Tom Christian Martinsen
Tittel: Klinikksjef Medisinsk klinikk
Telefon: 91858455
E-post: Tom.Christian.Martinsen@stolav.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim
Søk på stillingen