Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Arbeid som fastlege med en liste på cirka 900 pasienter, med kommunal oppgave som tilsynslege på sykehjem. Andre kommunale oppgaver kan bli aktuelle
 • Deltakelse i kommunal legevakt
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin, eller ha fullført turnustjeneste i Norge/LIS 1. Kommunen har søkt om registrering som utdanningsinstitusjon
 • Søkere må beherske norsk godt muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norsk lov og regelverk innen helsesektoren
 • Stillingen krever førerkort i klasse B. Søker må ved behov kunne disponere egen bil
 • Egenskaper som fleksibilitet, selvstendighet, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt personlig egnethet vil vektlegges
 • Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Politiattest av ny dato fremlegges før tiltredelse
 • Da nærmeste sykehus ligger i Kongsberg som er ca 9 mil fra kommunesenter er det ønskelig at søker har trygghet i å løse medisinske utfordringer lokalt, der det er hensiktsmessig og forsvarlig
Personlige egenskaper
Vi søker en fagorientert og positiv lege som er spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin. 

Vi vektlegger ellers: 
Erfaring fra kommunehelsetjeneste 
Interesse for tverrfaglig samarbeid og teamarbeid

Vi tilbyr:
 • Det tilbys konkurransedyktig lønn og en god ferie- og avspaseringsordning
 • Kommunen har for tiden 4-delt vakt i hverdagene. Helgene er foreløpig fritatte for vakt
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe egnet bolig. Det er full barnehagedekning
 • Det åpnes for muligheten til å velge privatpraksis
 • Kommunen legger til rette for videreutdanning til og opprettholdelse av spesialiteten i allmennmedisin
Nore og Uvdal kommune aksepterer kun søknader sendt inn via WebCruiter

Informasjon om Nore og Uvdal kommune
Nore og Uvdal kommune ligger øverst i Numedal – "den grønne dalen". Vi har ca. 2550 innbyggere, og et areal på 2.505 kvadratkilometer. Rødberg er kommunesenteret. Store deler av Hardangervidda Nasjonalpark ligger innenfor våre grenser med gode muligheter til friluftsliv. Kommunen er både et kraftverksenter og et kraftsenter i Numedal med fokus på reiseliv og utnyttelse av naturressursene. Kulturlivet er rikt med stor aktivitet innen kulturminner, tradisjoner og natur. Videregående skole er etablert på Norefjord i tilknytning til idrettshall og idrettsstadion. Vårt motto er: Vekst og trivsel i Nore og Uvdal, og vi ønsker deg velkommen til å arbeide hos oss.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Nore og Uvdal kommune
Helse
Kontaktpersoner
Navn: Stefan Olsson
Tittel: Virksomhetsleder Helse
Telefon: 95075881
E-post: so@noreuvdal.no
Navn: Ingunn Idsø Deinboll
Tittel: Fastlege / Spesialist i allmenmedisin
Telefon: 31024800
E-post: id@noreuvdal.no
Arbeidssted
Nore og Uvdal legekontor
Sentrum 16
3630 RØDBERG
Søk på stillingen