Kort om arbeidsgiver
Det er for tiden ledig en fastlegehjemmel ved Fenring legesenter, kombinert med  50 %  sykehjemslegestilling. Fenring legesenter ligger sentralt på  Helsetunområdet, Kleppestø i Askøy kommune.

Legesenteret er et moderne godt utstyrt legesenter med 8 fastleger og en LIS1 lege. Legene har husleieavtale med kommunen. Legesenteret bruker Infodoc journalsystem og er oppdatert med det siste innen digital kommunikasjon. Besøk gjerne hjemmesiden www.fenring.no
 

Arbeidsoppgaver
 • Arbeid knyttet til avtaleverket for fastlegeordningen kombinert med sykehjemslegearbeid.
 • Med stillingen følger det deltakelse i kommunal legevaktordning ved Askøy legevakt som er tilknyttet hjelpepersonell og med stor grad av fleksibilitet mht antall vakter.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnustjeneste / LIS1
 • Spesialist i allmennmedisin eller under utdanning. 
 
Særlige krav knyttet til stillingen
 • Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse 
Personlige egenskaper
 • Erfaring fra fastlegepraksis og sykehjemslege arbeid vektlegges.
 • Personlig egenhet og evne til samarbeid vil bli vektlagt
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne og språkkunnskap 
Vi tilbyr
 • Askøy kommune legger til rette for et godt fagmiljø med jevnlig fagforum i regi av kommuneoverlegen.
 • Det tilbys tilskudd til kurs og utdanning
 • Askøy kommune har gjenkjøpsgaranti ved salg av fastlegehjemmel innen 3 år. 
 
Generelle opplysninger:
I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.

Eventuelle vitnemål og attester kan legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt innkalling til intervju vil søker bli bedt om å ta med følgende:
 • Attesterte kopier av vitnemål for all utdanning etter grunnskole
 • Attesterte kopier av attester for arbeidsforholdet der varighet og stillingsomfang fremgår 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Askøy kommune
Kontaktperson
Navn: Amy Bruvik Næss
Tittel: Leder legetjenesten
Telefon: (+47) 56 15 83 33
Arbeidssted
Fenring legesenter
Kleppevegen 17
5300 KLEPPESTØ
Søk på stillingen