Kort om arbeidsgiver
Kommunen har ledig hjemmel ved Ganddal legesenter da fastlege Haarr pensjonerer seg. Listelengde 1250 personer. WebMed programvare. Ganddal legesenter er et veldrevet legesenter med  godt omdømme og dyktige medhjelpere. 

En lege ved Håbet helsehus ønsker å etablere deleliste, andre ønsker å redusere listene, slik at en ny fastlegehjemmel kan opprettes. Listelengde ca 1000 personer. Infodoc journalsystem. Håbet helsehus har i dag 5 fastleger i moderne lokaler og er et veletablert og godt drevet legesenter i kommunen.

Interkommunal legevakt med dyktige sykepleiere på døgnbasis. Legene deltar selv i legevakt etter oppsatt turnus – ca 2 vakter per måned.
Inntil 7,5 timer/ uke allmennmedisinsk offentlig legearbeid kan bli pålagt.

Mer info om hjemmelen ved Ganddal legesenter ved daglig leder/ fastlege  Bjordal 90115087 eller ved begge hjemlene til kommuneoverlege Torvik tlf 90115 005. 

Kvalifikasjoner
Norsk LIS1 må være gjennomført både i sykehus og kommune. 
Det kreves gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper
Personlig egnethet og samhandlingsevner vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr
Lønn etter avtale.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktperson
Navn: Hans P. Torvik
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 51 33 58 44 / 901 15 005
Arbeidssted
Olabakken 5
4322 SANDNES
Søk på stillingen