Kort om arbeidsgiver

Det lyses for snarlig tiltredelse ut stilling som Leder av seksjon for tarmkreftscreening. 

Et nytt nasjonalt screeningprogram for tarmkreft er under etablering og skal starte opp høsten 2021. Kreftregisterets seksjon for tarmscreening har en sentral rolle i innføringen av det nye programmet.
Som leder for seksjonen vil du rapportere direkte til Kreftregisterets direktør, og vil samarbeide med regionale og nasjonale aktører i planlegging og innføring av programmet. 
 
Et pilotprosjekt for screening mot kreft i tykk- og endetarm ble startet i 2012 og alle deltagere er nå inkludert. Det gjenstår ferdigstillelse av iFOBT-delen. Sekretariatet for pilotprosjektet er også lagt til seksjon for tarmkreftscreening ved Kreftregisteret. Du vil også overta som faglig leder for pilotprosjektet.
 
Som leder av seksjon for tarmkreftscreening, vil din rolle vil være å forvalte tildelte ressurser og stake ut kursen, lede og organisere arbeidet i dette teamet og veilede forsknings- og driftsmedarbeidere.
Dine medarbeidere vil bestå av personer med kompetanse på screening, logistikk, kommunikasjon, statistikk, informatikk og epidemiologi.
 
Seksjonen skal kvalitetssikre alle prosesser Kreftregisteret får ansvar for og spesifisere ulike screeningalgoritmer og logistikkløsninger for invitasjoner tilpasset kapasiteten til screening- og oppfølgingsundersøkelser ved de deltakende helseforetak (HF), herunder bidra i utvikling av IKT-løsning som understøtter alle deler av programmet i samarbeid med en egen prosjektgruppe (ScreenIT). Seksjonen skal bidra til å optimalisere screeningtilbudet, herunder overvåke oppmøte og resultater, samt utarbeide informasjon om programmet.  
 
Screeningprogrammene ved Kreftregisteret er forskningsbaserte, og det forventes at du initierer, leder og tar del i forskningsaktivitet som publiseres i internasjonale tidsskrifter.
 
Lederne ved screeningseksjonene på Kreftregisteret har et faglig tett samarbeid, som vi ønsker at du skal være med på å videreutvikle. Samarbeidsfeltene dekker bl a utarbeidelse av informasjon og screeninglogistikk, kvalitetsforbedring, forskning og utviklingsarbeid.
 
Du vil inngå i Kreftregisterets ledergruppe sammen med de andre lederne innen screening. 

 

Arbeidsoppgaver

Hovedansvaret innebærer at du skal drive selvstendig:

-          prosjektledelse
-          kvalitetssikring
-          informasjonsarbeid om programmet
-          saksbehandling og veiledning
-          forskning i henhold til de mål som er fastsatt i Kreftregisterets strategi
-          lede og utvikle egne medarbeidere, og bidra til et godt arbeidsmiljø 
-          ha et godt samarbeid med screeningsentrene
-          bygge ut nasjonale og internasjonale nettverk

Kvalifikasjoner

Søkere må ha


-          medisinsk bakgrunn (lege/sykepleier annen relevant medisinsk fagutdannelse) på universitets- eller høyskolenivå.
-          relevant forskningskompetanse
-          ledererfaring
-          god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, norsk og engelsk 

Det er en fordel med


-          arbeidserfaring fra tarmscreening, eks vis erfaring fra endoskopivirksomhet og/eller gastroenterologierfaring (spesialistkompetanse forventes ikke)
-          forståelse av logistikkløsninger
-          god forståelse av bruk av IKT i helsesektoren
-          gode samarbeidsevner og helhetsorientering
-          evne til faglig stimulering og motivering

 

Personlige egenskaper

-          gode samarbeidsevner og helhetsorientering
-          evne til faglig stimulering og motivering
 
Personlig egnethet vil særlig vektlegges, og bedømmes gjennom intervjuer og referanser. Det er viktig at søker deler Kreftregisterets visjon og strategi og kan samarbeide tett med ledelse i de andre screeningprogrammene.


   

Vi tilbyr

-          et aktivt fagmiljø med utadrettet virksomhet mot nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
-          et godt arbeidsmiljø
-          medlemskap i helseforetakets pensjonskasse
-          gode ordninger for våre medarbeidere 

  Lønn etter avtale, tiltredelse snarest etter avtale. Prøvetid 6 mnd.

 
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Giske Ursin
Tittel: Direktør
Telefon: 99011452
Arbeidssted
Kreftregisteret
Ullernchausseen 64
0379 OSLO