Kort om arbeidsgiver

Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av
ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og
behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere.
Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig
robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst
til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å
sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.

Ved Indremedisin Kongsvinger har vi ledig 3 x 100 % vikariat for lege i spesialisering (LIS2). Vikariatene har en varighet på 12-18 måneder.

 

Akershus universitetssykehus Kongsvinger har lokalsykehusfunksjon for ca. 60 000 innbyggere. 

Det kan oppnås de fleste læringsmål i generell indremedisin ved seksjonen.                                                    

Indremedisinsk seksjon har 36 senger, med øremerkede senger til akutt slagbehandling

Ved intensivavdelingen er 4 av 6 senger "øremerket" indremedisinsk overvåking.  Intensivavdelingen har moderne kardiologisk overvåkningsutstyr med                            EKG-kommunikasjon til ambulanser med mulighet for prehospital trombolyse.               

Indremedisinsk seksjon har spesialister i indremedisin, kardiologi, gastroenterologi og endokrinologi.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, initial vurdering og igangsetting av behandling på medisinske øyeblikkelig-hjelp pasienter.
 • Visittgang med supervisjon av overlege.
 • Poliklinikk.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha gjennomført LIS1-tjeneste 
 • Søkere må ha godkjent norsk autorisasjon som lege 
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. 

Personlige egenskaper

 • Faglig Interesse og engasjement
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motivert for forbedringsarbeid 
 • Personlig egnethet kan bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Lønn i hht gjeldende overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger
 • Godt arbeidsmiljø i flerfaglig miljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift)
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig - oppgis i søknaden hvis ønskelig 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Aina Pedersen
Tittel: Konst. avdelingsoverlege
Telefon: 41669235
E-post: aina.pedrsen@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Indremedisin Kongsvinger leger, Akershus universitetssykehus HF
Parkvn 35
2212 Kongsvinger
Søk på stillingen