Kort om arbeidsgiver
Sola legesenter er et veldrevet legesenter som består av fire erfarne leger der alle er spesialister i allmennmedisin eller er i utdanning som LIS3. Senteret har et dyktig og erfarent hjelpepersonell. Senteret har også avtale med kommunen om veiledning av LIS1 der alle legene deltar i veiledningen. En av legene er hovedveileder.
Ledig hjemmel har en listelengde per i dag på 1500 pasienter, og har i tillegg en liten stilling ved en av kommunens helsestasjoner.

Sola legesenter driftes som et AS, og ny lege inngår som en likeverdig part i driften av kontoret. Det foreligger en intern samarbeidsavtale som regulerer driften. Det vises ellers til ASA 4310 punkt 5.6 Vilkår i forbindelse med tildeling av avtalehjemmel på dette punktet.
Vilkår for fastlegeavtale ellers går fram av gjeldende forskrift, retningslinjer og tariffavtaler.
 
Annet
Senteret bruker Trinnvis kvalitetssystem, Infodoc journalsystem og Melin betalingsautomat. Legesenteret har også faste, månedlige kvalitetsforbedrende internmøter.  Sola legesenter flyttet inn i nye og tilrettelagte lokaler i januar 2019 i sentrum av Sola.
Hjemmelen vil inngå i ordinær legevaktsordning ved Stavanger legevakt, og kommunen kan også hvis nødvendig, tilplikte kommunalt arbeid i henhold til gjeldende regelverk.
Da gjenværende leger er kvinner, oppfordres menn til å søke!

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege. 
  • Spesialist i allmennmedisin eller LIS3 
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 
  • Gode språkkunnskaper i norsk muntlig og skriftlig
  • God kunnskap om norsk lovverk
  • Personlige egenskaper for stillingen vil bli lagt stor vekt på
  • Oppstart av fastlegehjemmel forutsetter godkjent politi - og tuberkulinattest.
Tildeling skjer etter fastlegeforskriften og sentrale avtaler mellom KS og legeforeningen. Legepraksisen skal drives i henhold til Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgiving. De vilkår som fremgår av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og lokale føringer av kommunen skal følges.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sola kommune
Kontaktpersoner
Navn: Pernille Hegre Sørensen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 94546433
E-post: pernille.hegre.sørensen@sola.kommune.no
Navn: Anne Britt Seim
Tittel: fastlege ved Sola legesenter
Telefon: 93486804
E-post: annebritt@lyse.net
Navn: Anne Korsæth
Tittel: Fastlege ved Sola legesenter
Telefon: 91665152
E-post: anne.korsath@sola.nhn.no
Søknad
Søknad merkes: Ledig hjemmel Sola legesenter
Arbeidssted
Sola legesenter
Ljosheimvegen 12
4050 SOLA
Søk på stillingen