Det er ledig ALIS stilling ved Averøy legesenter med tiltredelse etter avtale.

Beskrivelse av arbeidssted
Averøy legesenter er en veletablert praksis med 5 leger og turnuslege, organisert som DA. Det er lokalisert på Bruhagen som er kommunesenteret. Sentrum av Kristiansund er kun 15 km unna senteret.
Legesenteret drives i selveide lokaler som eies av legene og kommunen gjennom et aksjeselskap. Lokalene var nybygd i 2009. Senteret er velutstyrt med romslige lokaler med blant annet ultralyd, to skadestuer og tre undersøkelsesrom for gynekologisk undersøkelse i tilknytning til kontorene. Senteret har 3,2 årsverk hjelpepersonale.

Stillingens ansvarsområder er
Fastlegeoppgaver og kommunale legeoppgaver.
Stillingen inngår i legevaktordningen. Averøy kommune har legevaktsamarbeid med kommunene Kristiansund, Gjemnes og Tingvoll. 

Kvalifikasjonskrav
Norsk autorisasjon som lege
Fortrinnsvis ferdig med LIS1 tjenesten
Det er ønskelig med erfaring fra klinisk allmennmedisin
God norsk fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig

Vi søker ALIS
Med interesse for kommunehelsetjeneste og samfunnsmedisin.
Evne til løsningsorientert tenkning med fokus på tverrfaglig samarbeid og samhandling.
Fleksibilitet og arbeidskapasitet
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi krever
Den som tilsettes må ha norsk autorisasjon som lege. Oppgi HPR-nummer i søknaden.
Tilsettingen forutsetter at det fremlegges gyldig og tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.
Gyldig førerkort min. kl. B

Annet
Averøy kommune er eier av den fastlegehjemmelen som nå lyses ut som ALIS stilling. Kommunen vil kunne gi konkurransedyktige betingelser basert på fastlønn og andel av refusjoner fra Helfo. Etter endt spesialisering vil det også være mulighet for overtakelse av hjemmelen, samt å bli medeier i legesenterets eiendomsselskap. Dersom stillingen ikke blir besatt, kan det åpnes for vikariat etter nærmere bestemmelser.
Ansettelser etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Søknad
Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Link til søknadskjema finner du på vår hjemmeside, www.averoy.no.

Averøy kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Averøy kommune
Kontaktperson
Navn: Sølve Grimstad
Telefon: 71513650/91884219
E-post: solve.grimstad@averoy.kommune
Hjemmeside
Arbeidssted
Averøy legesenter
Averøyveien 34
6530 AVERØY