Kort om arbeidsgiver

Sogndal DPS/Indre Sogn psykiatrisenter har ledig 100% fast stilling som psykiater frå 01.09.2020. LIS 3 som har eitt år eller mindre igjen til å bli ferdig psykiater kan og søkje. Arbeidsoppgåvene vil i utgangspunktet bli knytt mot poliklinisk og ambulant arbeid. Det er mogeleg å avtale mindre stillingsprosent og deler av arbeidet kan og utførast ved hjelp av digitale hjelpemiddel (heimekontor)

Senteret er eit moderne DPS som er delt i seksjon Dag og Døgn. Vi er samlokalisert med Sogndal Bup og det er om lag 80 - 90 tilsette ved senteret.

Vertskommunen er Sogndal, med mange og varierte arbeidsplassar. Kommunane i Indre Sogn er mellom anna kjent for sine bratte fjell og unike natur som er skapt for eit aktivt friluftsliv.  

Arbeidsoppgåver

 • Diagnostisk utgreiing og behandling
 • Rettleiing/opplæring til legar i spesialisering og anna helsepersonell
 • Samarbeid internt og med eksterne samarbeidspartar
 • Deltaking i senteret sin beredskapsordning i lag med dei andre legane på senteret
 • Poliklinisk arbeid eller sengepost etter dei behov avdelinga har

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som psykiater.
 • Gode språkkunnskapar, både munnleg og skriftleg, er heilt avgjerande for forsvarleg pasienthandsaming. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2-nivå.Dokumentasjon må leggjast ved søknad.
 • Førarkort i klasse B, er ein føremon men ikkje eit krav

Personlege eigenskapar

 • Du har motivasjon og engasjement for faget og pasientgruppa
 • Du kommuniserar og samarbeider godt med pasientar, pårørande og kollegaer
 • Du tenkjer heilskapleg, arbeider målretta og toler å stå i krevjande situasjonar
 • Du viser fagleg tryggleik, tillit og respekt
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr eit godt arbeidmiljø med hyggelege og erfarne kollegaer med brei og god kompetanse
 • Gode mogelegheiterfor fagleg og personleg utvikling 
 • Løn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit aktivt og triveleg fagmiljø med tverrfaglig samarbeid
 • Evt. hjelp med bustad, gje opp i søknaden dersom det er ønskeleg

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktpersoner
Navn: Øyvin Helge Myrmel
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 415 30 396
Navn: Gro Selås
Tittel: Medisinskfagleg rådgjevar
Telefon: 576 27 500 (sentral)
Hjemmeside
Arbeidssted
Sogndal distriktmedisinske senter, Indre Sogn psykiatrisenter
Dalavegen 29
6856 Sogndal
Søk på stillingen