Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig vikariater av 6 mndr varighet ved Trimveien legesenter og Vektergården legesenter i Horten.
Det kan være mulighet for forlengelse av vikariatene. 

Trimveien legesenter er en veletablert tre-legepraksis i Trimveien 41.
Praksisen ligger lett tilgjengelig ved et større butikksenter med gode parkeringsmuligheter.
Praksisen har p.t. 1200 listepasienter og listen er fylt opp.
Trimveien bruker syststem X journalprogram.

Vektergården legesenter er en veletablert legepraksis i Langgata 2, med fire leger pluss LIS1-lege (turnuslege). 
Praksisen ligger lett tilgjengelig  i et kjøpesenter midt i Horten sentrum der det er gode parkeringsmuligheter. 
Praksisen har pt. 1200 listepasienter og listen er fylt opp.
Vektergården bruker fra 08.06 Pridok journalsystem. 

Både Trimveien og Vektergården har moderne lokaler tilrettelagt for legepraksis. 
Praksisene er godt utstyrt og har erfarne medarbeidere. 

Søkere innkalles fortløpende til intervju.  
Vennligst oppgi i søknaden om du ønsker å søke på en eller begge av disse fastlegevikariatene.


Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for egne listepasienter
 • Deltagelse i kommunens legevaktsordning
 • Samarbeid med kommunale helsetjenester og helseforetak
 • Som vikar for fastlege kan man pålegges kurativt arbeid for kommunen i inntil 7,5 timer pr. uke, med lønn og praksiskompensasjon etter gjeldende avtaler.

Kvalifikasjoner
Krav:
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Søker må kunne beherske norsk godt både skriftlig og muntlig, og kunne kommunisere godt
 • Søker må kunne engelsk
 • Det er ønskelig at søkere har norsk turnustjeneste
 • Søker uten godkjent spesialitet i allmennmedisin må inngå i et utdanningsløp for å oppnå slik spesialitet
 • Søker må kunne fremlegge politiattest før tiltredelse 

Personlige egenskaper
 • Personlig egenskaper som bl.a. god pasienthåndtering, faglighet og samarbeidsevne vektlegges
 • Fleksibilitet i forhold til overtakelsestidspunkt kan vektlegges

Vi tilbyr
 • Hyggelige medarbeidere i et trivelig arbeidsmiljø
 • Spennende og givende arbeidsoppgaver

Bli bedre kjent med oss gjennom vår presentasjonsfilm.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Horten kommune
Kontaktpersoner
Navn: Askil Elvestad
Tittel: Kollega ved Vektergården legesenter
Telefon: 928 97 854
Navn: Linda E. Mehammer
Tittel: Konst. enhetsleder Legetjenesten
Telefon: 990 42 001
Navn: Niels E. Kirkhus
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 902 79 120
E-post: niels.kirkhus@horten.kommune.no
Navn: Bjørn Gundersen
Tittel: Fstlegekollega ved Trimveien legesenter
Telefon: 415 67 158
Arbeidssted
Teatergata 11
3187 HORTEN
Søk på stillingen