Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter engasjert overlege til fast stilling ved en av landets største barne- og ungdomsklinikker.

Vi har nå ledig fast overlegestilling. Det er ønskelig med god generell og akuttkompetanse innen pediatri, helst med spesialkompetanse innen nevrologi eller endokrinologi, men andre fagkompetanser vil også bli vurdert. Forskningskompetanse vil bli vektlagt. Ved intern tilsetning vil det kunne bli muligheter for ansettelse i vikariat. Oppstart etter avtale.

Vi har en stor barne- og ungdomspopulasjon, vi har egne fagansvarlige overleger innen alle de barnemedisinske fagområdene.
Vi tilbyr et fagmiljø der klinikk og forskning skal kunne kombineres i samarbeid med vår egen forskningsavdeling. 
Avdelingen har engasjerte medarbeidere og høy kompetanse. Vi arbeider tverrfaglig og fremtidsrettet med flere utviklingsområder og prosjekter inkludert klinisk forskning.

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) er organisert som et komplett barnesenter og består av 8 avdelinger: Avdeling nyfødtintensiv (kategori 3b-nyfødtavdeling ned til gestasjonsalder 26 uker), Avdeling barn og ungdom med barneovervåkning, Avdeling forskning og utvikling, Avdeling habilitering, Avdeling barn og unges psykiske helse, Poliklinikk barn og ungdom, Avdeling stab og kontortjenester og Avdeling leger. 

Avdeling leger organiserer legene i Barne- og ungdomsklinikken og består av 46 leger, hvorav 14 leger er under spesialisering/utdanning (LIS 3) og 30 overleger.
2 LIS 1 (turnusleger) er også tilknyttet avdelingen. Avdeling for leger dekker alle de barnemedisinske fagområdene.

BUK har per nå 13-delt primærvakt og 12 -delt sekundærvaktsjikt som har tilstedevakt. I tillegg har vi eget nyfødtvaktsjikt.

Alle søkere må søke elektronisk. Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.

Arbeidsoppgaver
 • Stillingen innebærer rotasjon mellom ulike arbeidsoppgaver som inkluderer postarbeid, barselvisitt, vaktarbeid og poliklinikk. I tillegg er det et krav og forventning om at undervisning av primær-og sekundærvakter, samt LIS 1 og studenter er en integrert del av arbeidet på dagtid
 • Deltagelse i fagutvikling inkludert prosedyrearbeid
 • Det kan være aktuelt å ha ansvaret for vurdering og prioritering av henvisninger
 • Nødvendig opplæring og opplegg for innfasing vil bli vurdert som en del av tilsettingsprosessen

Kvalifikasjoner
 • Søker må være spesialist i barnesykdommer fortrinnsvis med interesse for subspesialitet i gastroenterologi, nevrologi eller endokrinologi, men andre fagkompetanser vil også bli vurdert
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Vitenskapelige kvalifikasjoner (PhD) er ønskelig,
 • Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å jobbe strukturert, er fleksibel og innsatsvillig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å løse oppgaver en blir tildelt
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid
 • Interesse for utvikling av fag, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr
 • Vi tilbyr arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsklinikker
 • Mulighet for å påvirke faglig retning i en dynamisk avdeling
 • Vi er en stor og entusiastisk legegruppe med et godt sosialt miljø
 • Vi har et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning 
 • Den som ansettes vil oppleve spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Tomas Alme
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 67 96 45 18
E-post: tomano@ahus.no
Navn: Thomas Rajka
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 67 96 45 04
E-post: uxthra@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehusveien 25
1474 LØRENSKOG