Kort om arbeidsgiver
Det er ledig to vikariat for fastleger i perioden 01.09.20-31.12.21. ( evt tidlegare oppstart). Vikariata er lokalisert ved Ulstein legesenter som er eit aksjedrive praksisfellesskap med 10 fastleger LIS1. Ulstein kommune har interkommunal legevakt saman med Hareid  på ettermiddag og kveld  samt nattlegevakt i samarbeid med 5 andre kommuner. Nattlegevakta er fastlønna . No i koronatida er kvelds og helgevakta også fastlønna. Det er pliktig deltaking i legevakta .

Avtale om vikariat er mellom fastlege og vikar. Ved ynskje om nærare opplysningar, ta kontakt med fastlege Andreas Lunde, tlf. 476 66 884 eller fastlege Alice Viktoria Egset, tlf. 971 81 767.


Arbeidsoppgåver
- Fastlegeoppgaver i eit aktivt fagleg og godt sosialt miljø
-  Listestorleik 925-975.
 - etter avtale  evt arbeid på helsestasjon (maks 20% stilling )

Kvalifikasjonar
Norsk autorisasjon som lege og ein må stette krava for refusjon frå Helfo
Personlege eigenskapar
Positiv innstilling og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr
Eit inkluderande godt faglig miljø med allsidig praksis.
Veiledningsavtale med tanke på spesialisering i almennmedisin  dersom ønskje om det 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ulstein kommune
Kontaktperson
Navn: Norunn Kirkebø Elde
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 928 02 357
Arbeidssted
Sjøgata 1
6065 ULSTEINVIK
Søk på stillingen